Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
KKIST ALLOGRAPHIK.
Fig. U,
Fig. 45.
fi. Triklhmchi dekal. Ue drie assen zijn van ongelijke lengte
en vormen geen regte hoeken met elkaïider. üe vormen van dit
stelsel zijn over ïiet algemeen zeer ingewikkeld ; zij worden afgeleid
van de Triklinisehe pyramide en vau het Triklinische prisma, Fig.
46. Den gew^ouen kristalvorm van koperviti'iool toont ons Fig. 47 ;
van andere bekende stollen kristalliseren in dit stelsel: Kalium-
dichromaat, Albiet (Soda-veldspaath), Boorzmtr, enz.
l<iK. ii;.
Fig. 17.

oPx

oP
Alle kristalvorme}!, die tot dusverre zijn waargenomen, laten zich
tot een van deze zes stelsels brengen: hun groote menigvuldigheid
is daarvan het gevolg, dat in een cn hetzelfde kristal vlakken kun-
nen optreden, dïie aan verschillende enkelvoudige vormen van het-
zelfde stelsel toekomen, zoodat het uit een combinatie van meer dan
een enkelvoudigen vorm bestaat, bijv. de Cubo-octaëder.
De kristallen, die tot hetzelfde stelsel behooren, hebben dikwijls
een zeer verschillend uitwendig voorkomen ; terwijl kristallen, die
tot verschillende stelsels behooren, oppervlakkig veel op elkander
gelijken. Door uaauwkeurige meting van de hoeken echter, kan
gemakkelijk de ligging en de ondei'linge betrekking der assen ge-
vonden, en daardoor, ook bij de meest onvolkomen en eenzijdig ge-
vormde kristallen, bepaald worden tot welk stelsel zij behooren, en
van welke eenvoudige vormen zij afgeleid zijn.
Eenige stoffen kininen in twee verschillende stelsels kristalliseren;