Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 KRISTALLOGRAPHIE.
dan in andere ; zij bezitten uplijlbaarheid. De meeste geleiden het
lieht en de warmte in versehillende rigtingen niet even goed, en zijn
dnbbel-brekend; Kalkspaath vertoont deze laatste eigensehap het
best; kijkt men door een kristal van dat mineraal, dan ziet men de
voorwerpen dubbel.
De levenlooze ligchamen, die niet kristallijn zijn, zooals glas,
gom, lijm, enz., noemt men amorph ; deze zijn niet splijtbaar, be-
zitten veelal een schelpachtige breuk en zijn enkel-brekend. Ook
de hoofdbestanddeelen van het dierlijk- en plantaardig ligehaam zijn
niet gekristalliseerd ; deze bezitten een bijzonderen bouw, dien men
de georganiseerde noemt.
In den regel bezit ieder ligehaam een bepaalden vorm, waarin
het kristalliseert; de kristalvorm is daarom een herkenningsmiddel
voor de ligchamen. Wanneer zieh kristallen vormen, bijv. door
langzame verdamping van een oplossing, dan heeft het kleinste
zigtbare deeltje, dat zich uit de oplossing afscheidt, naauwkeurig
denzelfden vorm als de groote kristallen ; blijft zulk een klein kristal-
letje in de verdampende vloeistof, dan neemt het eenvoudig in
grootte toe, zonder daarbij van gedaante te veranderen.
Alle kristalhui worden door platte vlakken begrensd ; de snijlijnen
van twee vlakken noemt men kanten, eu de snijpimten van drie of
meer vlakken hoeken. Het aantal en de vorm, alsook de standlioek
der vlakken, en het aantal en de soort van hoeken zijn bij verschil-
lende kristallen zeer onderscheiden, zoodat er duizende vormen van
kristallen bekend zijn. Deze kunnen echter allen op een eenvou-
dig(! wijze tot klassen of stelsels gebragt worden, wanneer men de
versehillende rigtingen in hun vorm onderliiig vergelijkt. Tot dit
doel neemt meu in ieder kristal ossex aan; dat zijn denkbeeldige
lijnen, die zooflanig door het middelpunt vau het kristal gaan, dat
de vlakken ten opzigte van deze assen symmetrisch gelegen zijn.
1. Regelmatige of Reijidiere stekel. De kristallen van dit stel-
sel zijn in drie loodregt op elkander staande rigtingen volkomen
gelijk gevormd ; men neemt daarom drie, evengroote, loodregt op
elkander staande assen daarin aan. De voornaamste enkelvoudige
vormen, die hiertoe behooren zijn : de Cubus of He.xaëder (zesvlak)
Fig. 'ii, de Octaëder (achtvlak), Fig. 33, de Rhombendodecaëder
(twaalfvlak), Fig. 34 en de Tetraëder (viervlak), Fig. 35. Van de
meest bekende stotfen kristalliseren iu dit stelsel: Diamant, Lood-
glans, Zvvavelkies, Keukenzout, Aluin en Granaat.