Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ VKRDKKIJNG DKR JFETAM-IN.
Klasse. ZlHk(/roep : M a g n c s i u in, Z i n k, ('admium, In-
dium. — Bivalente metalen, die bij hooge temperatuur vlugtig zijn,
en bij verhitting aan de lucht uict vlam verbranden; zij ontleden
water bij hooge temperatuur, eu vormen maar één oxyde en één
sulphide. Magnesiiunsulphide is oplosbaar in water ; Zinksidphide
is onoplosbaar in Avater, maar oplosbaai' in verdunde, sterke zunm ;
Cadmium sulphide is zoowel in water als in verdunde zuren onoplos-
baar.
Klasse. IJzen/roep : M a n g a a n, I.F z e r, Kobalt, Ni k-
k el, C hr Omi um. Uranium. — Deze ontleden eveneens water bij
hooge temperatuur ; zij zijn niet vlugtig en vormen meer dan cén
oxyde cn sulphide. De mouoxyden zijn sterke bases; daarin, als
ook in de zouten, treden deze metalen op met twee verbindingseeu-
heden ; in de sesquioxyden, welke zwakke bases zijn, en in de
daarvan afgeleide verbindingen zijn twee atomen van het metaal
aanwezig, die fi atomen waterstof vervangen. De sulphiden zijn
onoplosbaar in water, maar oplosbaar in verdunde zuren.
O*''' Klasse. Tin groep: Tin, Titanium, Zirkonium, Thorium,
Tautalium, Niobium. — De vier eerstgenoemde metalen zijn (|ua-
flrivaleut, en sluiten zich bij het Silicium aan; even als dat element
vormen zij vlugtige tctrachloriden. Tantalium cn Niobium zijn
zeer zeldzaam ; zij zijn quinquevalent; hun verbindingen komen
echter overeen met die der andere metalen van deze groep. Tinsul-
phide is onoplosbaar in water eu in verdunde zuren ; het gedraagt
zich als een sulpho-zuur, en verbiiult zich dus met een sulpho-basis,
bijv. Ammoniumsulphide, tot een in water oplosbaar sulpho-zoiit.
Klasse. Wolfraamgroep: Molybdaenium, Wolframium. —
Sexvalente metalen, die vlugtige chloriden vormen. De trioxydcn
zijn anhydriden van zuren cn leveren Ijclangrijke zouten. De meta-
len dezer groep zijn zeldzaam.
Klasse. Autimonimngroep: A n t i m o n i u m, B i s m u t h,
Vanadium. — Deze elementen vormen den overgang van de niet-
metaleu tot de metalen ; zij zijn trivalent; luui verbindingen ko-
men overeen met die van phosphorus en arsenik. Antimonium-
sulphidc lost op in zwavelammonium; Bismuthsulphide niet.
i)''® Klasse. Loodgroep : Lood, Thallium. - Zware metalen,
die iu hun verbindingen groote overeenkomst vertoouen met die der
twee eerste gro(;peu; zij onderscheiden zich daarvan hoofdz«akelijk
door de onoplosbaarheid van de sulphiden en de oxyden. Thallium
is univalent, lood bivalent.
10^® Klasse. ZlLcergroep : Koper, Kwik, Z i 1 v e r. — Deze
metalen ontleden water onder geen omstandigheden ; koper oxy-