Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 SULPHIDEN.
De tweebasische zuren geven in den regel met univalente metalen
een zuur en een normaal zout, met bivalente metalen alleen een
normaalzout :
SO, CaSO, MgSO,.
Meerbasische zuren vormen, naarmate zij zieh met uni- of multi-
valente metalen verbinden, verschillende reeksen van zure zouten :
Na-, Nai ■■ , Ca/
II 1'O, Nah'O, H.,i2P0,,.
HJ HJ "J Hp
3. Veel normale zouten kunnen zich met basische oxvden of
hyïiroxyden verbinden, eu vormen dan hamche -oideu, bijv. :
2 NO.
4. Kveneens verbinden zich eenige nonnale zouten met zure
oxyden. Al deze verbindingen, die in het bijzonder bij het boor-
zuur, het kiezelzuur en eenige metaalzuren voorkomen, kunnen af-
geleid worden van meer dan een molecule water, waarin de water-
stof door zuurvormende radikalen en metalen vervangen is.
Sidphiden. Alle metalen kunnen zich met zwavel verbinden ;
veel sulphiden komen als mineralen vooi', en vormen dikwijls be-
langrijke ertsen. Een gedeelte der sulphiden komt overeen met de
basische oxyden en de hydroxyden; deze kunnen beschouwd wor-
den als zwavelwaterstof, II., S, waarin de waterstof, geheel of ge-
deeltelijk, door metalen vervangen is ; andere sulphiden hebben een
zamenstelling, die overeenkomt met die der anhydriden ; deze gaan
met de basische sulphiden verbindingen aan, die men mlplio-zotden
noemt :
Na1 . Na 1
Natriumsulphide .... ^^ Natriunioxyde . . . •
Antimoniumpentasulphide Sb., S, l'hosphoruspentoxyde P„ O,
Natriumsnlphostibiaat . . Na^ SbS, Natriumphosphaat . Na^PO^.
De metaalsulphiden zijn in water gedeeltelijk oplosbaar, gedeel-
telijk onoplosbaar; de laatste kunnen weer tot verschillende groe-
pen gebragt worden ; eenige worden dooi- zoutzuur, onder ontwik-
keling vau zwavelwaterstof, ontleed ; andere worden door dat zuur
niet aangetast; van deze zijn sommige oplosbaar in alkalische vloei-
stoifen, andere niet.
Van dit verschil in oplosbaarheifi trekt men in de analytische