Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Las
BASISC^HE OXYDEN.
terstof (ioor twee atomen van liet metaal vervangen zijn, bijv. aluin-
VI VI
aarde (Aluminiiimoxyde), AL ijzersesquioxyde, Feg ; hun hy-
(b'oxyden worden afgeleid van 6 moleculen water, waarin de helft
van de waterstof door een sexvalente atoomgroep verplaatst is, bijv.
VI
Aluminiumhydroxyde, q^
Veel basische oxychni verbinden zich met water tot een liy-
droxyde :
Het zoo verkregen Karyumhydroxyde kan zelfs door de sterkste
iiitte niet weder in water en oxyde ontleed worden ; andere liydroxy-
den daarentegen worden reeds bij een niet zeer liooge temperatuur
ontleed, bijv. koperoxyde :
O, = ('uO-i- 11,0.
De in water oplosbare hydroxyden hebben, zooals reeds vroeger
werd opgemerkt, een alkalische reactie, zij kleuren rood lakmoes-
papier blaauw. De belangrijkste eig(!nschap der basische oxyden
en hydroxyden (échter is deze, dat zij dubbele ontleding veroor-
zaken, wanneci' zij met zuren te zamen gebragt worden; de water-
stof vau het zuur wisselt vau plaats met het metaal van het oxyde,
l)ijv.:
K/
O
H(
Kaliuniliyüro.xyde.
Ca O H
CHlcmmo.xyde.
N0,| — fH ^^ , NO,/., + Kf^'
Salpeterzuur. Water. Kaliumuitraat ui
Salpeter.
SOJ - II'O
Zwavelzuur. Water. Calciumsulphaat of Gips..
-h f) H Cl = Fe.C L -h ;3H.,0.
Zoutzuur. IJzcrchloriile. Water.
Fe, ü.
2. Snperoxfjden. Deze bevatten meer zuurstof dan de l)asische
oxyden; zij kunnen beschouwd worden als waterstofdioxyde, waarin
de waterstof door een metaal vervangen is. Evenals waterstof-
(^oxyde geven zij gemakkelijk een gedeelte der zuurstof af, en heb-
ben om die reden een oxydereude werking. Wanneer zij met zout-
zuur iu aanraking komen, dan ontstaat er waterstofdioxyde, of er
ontwikkelt zich cldoor, bijv.:
Mn O, 4- 4 HCl — Mn Cl,
H^O
Cl