Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
METAALOXYÜE. 137
witte kleur, en kan zeer schoon gepolijst worden; om die reden ge-
bruikt men het voor spiegels in teleskopen.
Het smeltpunt van een legering is gewoonlijk lager dan het
smeltpunt der metalen, waaruit zij bestaat; zoo zijn de smeltpunten
van :
Lood . . . 334"
Tin____335"
Bismuth. 270'»
('admium 315";
terwijl een legering van 2 d. bismuth, 1 d. tin en 1 d. lood reeds
bij 05" smelt, en een dergelijke, die uit 8 d. lood, 15 d. bismuth,
4 d. tin en 3 d. cadmium bestaat, reeds bij 60" week wordt, en bij
65" volkomen vloeibaar is.
De verbindingen van kwik met andere metalen worden amaiguftia's
genoemd; het smeltpunt daarvan ligt altijd hooger, dan dat van het
kwikzilver. ƒ
Meinalo.vyden. De inv^d van zuurstof op de verschillende meta- /f^
len is zeer onderscheichui. Eenige verbinden zich met dat element
zoo gemakkelijk, dat zij volkomen afgesloten van de lucht moeten
bewaard worden; andere weerstaan den invloed der zuurstof bij de
gewone temperatuur meer of miiuhn', maar oxydereu zich bij hooge
temperatuur zeer spoedig; wanneer zij vlugtig zijn, verbranden zij
onder die omstandigheden met vlam, bijv. Magnesium en zjnk; nog
andere, zooals goud en platina, worden ook bij de hoogste tempera-
tuur door ziuu'stof niet aangetast; de oxyden dezer metalen kunnen
slechts langs een omweg verkregen worden.
Men kan de oxyden in drie klassen verdeelen ;
1. Banhiclw oxydtu. Deze kunnen beschouwd word(m als water,
waarin of alle waterstof, of een gedeelte daarvan, door een metaal
vervangen is ; in het laatste geval noemt men de verbiiulingen Ibj-
drojci/deji. Door inwerking van Kaliïun op water wordt waterstof
vrij, en er ontstaat Kaliumhydroxyde, O; hierin kan nogmaals
waterstof door Kalium vervangen worden ; men verkrijgt dan Ka-
liumoxyde, j^j O. Een bivalent metaal vervangt de 2 atomen water-
stof van het water; zoo is Calciumoxyde ('aO, /inkoxyde Zn O ;
de hydroxyden van die metalen worden afgeleid van twee moleculen
water, waarin het metaal 2 atomen waterstof vervangt, bijv.
II
ciumhvdroxvde O,. In de zoogenaamde aeaquioxf/deH zijn twee
n.y) -
atomen van een metaal verbonden met 3 atomen zmirstof; zij ko-
men dus overeen met 3 moleculen water, waarin de 6 atomen wa-