Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 SCHEÏKUN'OIGK EiaKNSCHAPPEX DER METALEN.
silicaten worden de metalen echter niet afgescheiden ; men gebruikt
daarvoor andere verbindingen, die wel is waar in kleinere hoeveel-
heden voorkomen, maai' waaruit de metalen gemakkelijker kuimen
verkregen worden. Zidke verbindindingen noemt men erUen. De
zware metalen en hun ertsen vindt men hoofdzakelijk tusschen de
oudere kristallijne en sedimentaire gesteenten in aderen en gangen,
dat zijn scheuren of spleten in de steenmassa, die met erts gevuld
zijn. Ook in jongere geologische formatie's komen sommige ertsen in
groote hoeveelheden voor: deze hebben zich daarin waarschijnlijk
uit een oplossing afgezet.
Het voorkomen en de verspreiding der ertsen wordl in de deif-
stof- en aardkunde fMineralogie en Geologie) uitvoerig behandeld;
het is de taak van den bergwerker de plaatsen op te sporen, waar
de ertsen aanwezig zijïi, en ze daaruit te voorschijn te breng(n\.
De afscheiding der metahni uit de ertsen berust hoofdzakelijk op
scheikundige processen ; de uitvoerige beschrijving daarvan behoort
tot het gebied der Metallurgie.
SCHEIKüNüKiE EIGENSCHAPPEN DER METALEN.
De metalen kunnen zieli zoowel onderling, als nu^t de niet-meta-
len verbinden. De eerste soort van verbindingen, die Itgenngtn
genoemd worden, bezitten metaalglans en de overige physische
eigenscha])pen der metalen ; terwijl de oxyden, de sulphiden, de
chloriden, enz. (leze in den regel missen.
Lagerhiytn. He meeste metalen vermengen zich in gesmolten
toestand, en vormen dan verbindingen in onbepaalde verhoudingen,
die echter meer het karakter van mengsels hebben ; zij bezitten ile
gemiddelde eigenschappeii van de metalen, waaruit zij zijn zamcn-
gesteld. Zijn in een legering de bestanddeelen in verhouding van
de atoom-gewigteïi aanwezig, dan kan zij veelal in den vorm van
kristallen verkregen worden. Veel legeringen worden in de tech-
niek gebruikt, omdat zij dikwijls de gewenschte eigenschappen heb-
ben, die de afzonderlijke metalen niet bezitten. Goud en zilver
bijv. zijn in zuiveren toestand te week voor munt ; het geld zou
veel te snel afslijten ; dooi- toevoeging van een weinig koper echter,
verkrijgt men een legering, die een voldoende hardheid bezit. Ko-
per is te week en te taai om het op de draaibank te kunnen bewerken ;
wordt het met de helft zink gemengd, dan verkrijgt men het harde
messing (geel koper), dat goed verwerkt kan worden. Kanon-
metaal is een harde en taaije legering van O d. koper en 1 d.
tin ; nog harder is klokspijs, die uit 2 d. tin ên 8 d. koper bestaat.
Hoe meer tin zulk een legering bevat, hoe li(rhter de kleur is ; spie-
gel-metaal bestaat uit 1 d. tin en 2 d. koper ; het bezit een bijna