Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
ATOOM-WARMTK
Soortelijke warmte. Atoomgewigt. Atooinwarnite.
Kalium......0,1695 X 39,1 rr
Natrium.....ü,2934 X 33 = (>,75
Lithium..... 0,9408 x 7 =
Magnesium . . . 0,2500 x =
Ahiminium . . . 0,2143 x 27,4 = 5,88
Kobalt...... 0,1073 x ^8,7 =
Nikkel...... 0,1075 x 58,7 = 0,30
Mangaan.....0,1217 x = 0,o0
IJzer.......0,ll;38 x ^(i = (5,38
Zink........ 0,0955 x 05,2 = 0,23
(Cadmium .... 0,0567 X 112 = 6,30
Lood....... 0,0314 X 207 = 6,50
Koper....... 0,0952 X 63,5 = 6,04
Kwik....... 0,0319 X 200 = 6,38
Zilver....... 0,0570 X 108 = 6,16
Goiul....... 0,0324 X 197 = 6,38
Platina...... 0,0324 X 197.5 — 6,40
Tin........0,0562 X 118 = 6,63
Bismuth..... 0,0308 X 210 = 6,46
Antimonium . . 0,0508 x 122 = 6,20.
Deze getallen komen wel niet geheel overeen, maar zij verschillen
toch weinig; de oorzaak van dit verschil mo(^t op i-ekening gesteld
worden van de gi-oote moeijelijkheden, die men bij de bepaling der
soortelijke warmte ontmoet.
[n de soortelijke warmte hebben wij dus een middel om liet
atoomgewigt der metalen te controleren, of dit in twijfelachtige ge-
vallen te bepalen. Het voor eenige jaren ontdekte element Thal-
lium bijv. bezit in zijn physische, en gedeeltelijk ook in zijn schei-
kundige eigenschappen, groote overeenkomst met lood; door andere
chemische eigenschappen echter, sluit het zich meer aan bij de alkali-
metalen, vooral bij Kalium. Was nu het Thallium, evenals Kalium,
univalent, dan zou zijn atoomgewigt 204 zijn; was het echter, even
als lood, bivalent, dan moest dit het dubbel bedragen. Men voiul
nu voor de soortelijke warmte van Thallium 0,033 ; deelt men daar-
door de atoom-w^armte der metalen, die gemiddeld 6,4 bedraagt,
dan vindt men 194; een getal, dat veel meer met 204 dan met het
dubbele daarvan overeenkomt; het atoomgewigt van Thallium is
dus 204. De afwijking dezer getallen moet ook hier worden toege-
schreven aan de niet volkomen juiste bepaling der soortelijke
warmte.
Dezelfde atoom-warmte als de metalen hebben ook de volgende
niet-metalen :
Stikstof, Chloor, Bromium, Jodium, Selenium, Tellurium en Ar-
senicum.