Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
IXLKIDING.
NAMEN DER ELEMENTEN.
Verbin- 'S -2
dings- « g
gewigten. ^^
41*Tin......Stannum ........Sn
42 Titanium............................Ti
Zirkonium ..........................Zr
Tlu)rium............................Th
Tantalium..............> Ta
Niobium..............I Nb
43
44
45
46
47
48
40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Molybdaenium........
Vaiuulium..........
Wolfram ium.........
^Antimonium. Stibium . .
^Bi.smuth . . . Hismuthum
'^Lood.....Plumbum
Thallium..........
O p c r .... Cuprum . .
^K w i k fkwikzilvcrj Hydrargyrum
^Zilver . . . . Argentum .
^G O u d......Vurum . .
^Platina. . . . Platinum
Palladium..........
Iridium...........
0.smium..........
Rhodium..........
Ruthenium.........
Mo
Sb
Bi
Ph
Tl
Cu
Hg
Au
Pt
Pd
Ir
Os
Rh
Ru
118
50
89.6
231.5
172
94
96
184
122
210
63,5
200
108
197
197.5
106.6
]9S
199,2
104.4
1 04,4
4.
4.
4.
4.
5.
O.
6.
f
1 O 1 / 1 /"»
6.
3.
2
O
> 2.
O
^ 1.
»
3.
4.
4.
4.
4.
4'.
4.
Eenige der enkelvoudige stoffen komen NTH'lvuldigTvoor en
zijn algemeen verspreid : zuurstof f)ijvoorbeeid, is in den damp-
kring, in het water en in de vaste aardkorst in zulk een groote hot^-
veelheid voorhanden, dat luuir gewigt ongeveer de helft van het
gewigt onzer planeet bedraagt: terwijl andere elementen, zooals
Krbium en Indium, sleehts op weinige plaatsen en dan nog in zeer
kleine hoeveelheden voorkomen.
De enkelvoudige ligchamen zijn op onze aarde zeer ongelijkma-
tig verdeeld; in de lueht komen er sleehts 4 voor. in de zee zijn er
tot nu toe 30 gevonden, terwijl zij alle in de vaste aardkorst, meer
of minder verstrooid, aanwezig zijn.
De hoofdnuissa der vaste aardkorst beslaat uit 8 elementen,
zooals onderstaande tabel aantoont, die de pvocentische zamenstel-
ling der kristaliijne gesteenten opgeeft:
Zuurstof
Kiezel .
44,t»
22,8
- 48,7
- 36,2