Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
atoom-warmtk. 138
len kunnen gehamerd en geplet worden; zij laten zieh tot dunne
platen en tot fijn draad verwerken, omdat zij bij een zekere
weekheid, een groote vastheid bezitten ; zoo kan men bijv, goiul,
dat het meest smeedbare metaal is, in blaadjes verkrijgen, (lie slechts
een dikte van '/nmon streep hebben ; andere metalen daarentegen
bezitten deze eigenschappen slechts in geringe mate. Antimonium
en bismuth zijn zoo broos, dat men ze gemakkelijk tot een tijn
poeder kan stampen; ook zink is bij de gewone eu bij hooge tempe-
ratuur zeer broos ; even boven de 100" is het echter goed pletbaar.
Het gebruik, dat men in de nijverheid van de metalen nuiakt, be-
rust hoofdzakelijk op hun vastheid en hardheid.
BoortAijke wnrmle ev Aiooni-warmte.
Wamieer gelijke gewigtsdeelen van verschillende stoifen een even
groot aantal graden verwarmd worden, dan nemen deze ongelijke
hoeveelheden warmte op; met andere woorden, de wainite-capacifeÜ
van verschillende stotfen is niet dezelfde./^oo is er 31 maal meer
w^armte noodig om een bepaalde hoeveelheid water tot een zekere
temperatuur te verhitten, dan om hetzelfde gewigt aan platina een
even groote temperatuursverhooging te doen ondergaan; met dezelfde
hoeveelheid warmte kan men dus 31 pond platina even hoog verhit-
ten als 1 pond water. De mortelijki' warmte van platina is dus
Vsi = 0,032, wanneer men die van water als eenheid minneemt.
De soortelijke warmte van hetzelfde ligehaam is verschillend,
naardat dit vast, vloeibaar of gasvormig is.
Dc soortelijke warmte der metalen in vasten toestand is omge-
keerd evenredig met het atoomgewigt (1), met andere woorden, het i|
product van de soortelijke warmte en het atoomgewicht der metalen
is een constant getal; dit getal heeft men de atoom-warmte genoemd;
zoodat men ook kan zeggen, aUe metalen hezlttm dezelfde atoom-
warmte :
(I) Ueze wut wen! iii 1819 door JJuhmg oii l^elil iiitgespniken, eii latei
door de naauwkemige «nderzuekingeii over soortehike warmte van Hegnavlt
bevestigd.

//" ^