Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN DER METAF.EN.
Soortelijk gewigl. De volgende tabel, waarin bet soortelijk ge-
wigt van de belangrijkste metalen is opgeteekend, doet ons zien, dal
dit bij de metalen zeer veel verschilt :
IJzer........ 7,8
Tin..........7,3
Zink.........7,1
Antimonium .... (>,7
Arsenicum......5,9
Chromium......5,9
Aluminium.....2,56
Strontium......2,54
Magnesium.....1,75
Calcium.......1,58
Kubidium......1,52
Natrium.......0,972
Kabum........0,865
Lithium..............0,593.
Iridium .... 21,8
Platina .... 21,5
Goud..... . . . 19,3
Kwik..... 13,596
Thallium . . . . . . 11,9
Palladium . . . . . 11,8
Lood..... . . . 11,3
Zilver . . 10,5
Bismuth . . . . . . 9,8
Koper..... . . . 8,9
Nikkel . . . 8,8
Cadmium . . . . . 8,6
Kobalt .... 8,5
Mangaan 8,0
De metalen, wier soortelijk gewigt minder dan 5 bedraagt, wor-
den ligte m.eialeu^ de overige zware nietaleu genoemd; de ligte
metalen hebben in het algemeen meer verwantschap tot zuurstol'
dan de zware,
Bmelthaarlieid. Bijna alle metalen gaan door verhitting in den
vloeibaren toestand over; eenige doen dit eerst bij de hoogste tem-
peratuur, die wij kunnen voortbrengen; platina bijv. smelt alleen
in de knalgasvlam; andere zijn ligt smeltbaar. In de onderstaande
tab(!l vindt men de smeltpunten van verschillende metalen ; de
hooge temperaturen zijn bij benadering aangegeven :
Kwik....... - 40"
Kalium...... + 35"
Natrium..... 90"
Tin......... 235"
Bismuth..... 270"
Cadmium..... 315"
Lood....... 334"
Zink........ 423"
Antimonium. . . . 425"
Zilver.........lOOO"
Koper........ 10900
Wit gietijzer .... 1050«
Graauw gietijzer .. 1200"
Staal......... 13000—1400"
latina....... 2000"
Eenige metalen kunnen door verhitting gemakkelijk in'den damp-
vorm gebragt worden; kwik kookt bij 350"; Kalium, Natrium,
Magnesium en zink destilleren bij de rood-gloeihitte; zelfs de
moeijelijk smeltbare metalen, zooals koper en goud, zijn niet geheel
vuurbestendig; kleine hoeveelheden verdampen, wanneer deze me-
talen in den smeltoven zeer sterk verhit worden. De meeste meta-