Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
M E T A I. E N.
De klasse der metalen is veel talrijker dan die der niet-metalen ;
van de eerste kennen wij er tegenwoordig 48, van de laatste slechts
15, A'eel metalen zijn echter zeer zeldzaam, zoodat hun eigen-
schappen, even als die hunner verbindingen, nog weinig onderzochl
zijn ; alleen de belangrijkste en meest voorkomeiule zullen in iW.
volgende bladzijden uitvoeriger behandeld worden.
Behalve het kwik, zijn alle metalen bij de gewone temperatuur
vaste ligehamen ; zij bezitten een eigenaardigen glans, dien nu-n
noemt; zij geleiden de warmte en de elektriciteit beter
dan de niet-metalen, en vertoonen over het algemeen in hun eigen-
schappen veel meer overeenstemming dan laatstgenoenulen ; . het
oiulerseheid tusschen de beide klassen berust echter, zooals wij
reeds vroeger hebben opgemerkt, op niet zeer standvastige, physi-
sche eigenscliappen.
PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN DER .METALEN.
De metalen zijn oiuloorzigtig; slechts in uiterst dunne lagen
laten sommige eenig licht door; goud bijv. kan men in zulke dunne
blaadjes pletten, dat deze, wanneer zij naar het licht gehouden wor-
den, een groen schijnsel doorlaten.
Den eigenaardigen glans vertoonen de metalen slechts, wanneer
zij uit zamenhangende deeltjes bestaan; het best, wanneer zij een
gepolijste oppervlakte bezitten ; in tijn v(rrdeeld(ïn toestand zijn
de meeste zwarte poeders. In kleur komen veel metalen vrij wel
met elkander overeen; deze wisselt tusschen het zuiv(^r wit van het
zilver en het blaauwaehtig-grijs vau het lood ; koper is rood ; goud,
Stroutium en Calcium lu'bben e(ïn gele kleur.
1 7