Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 TEEKENSCimiiT VAN KEKULE
een van zijn verbindingseenheden, met een ander atoom van het-
zelfde of van een ander bivalent element, dan verkrijgt de molecule
dezen vorm : ^ ' ^ daaruit, dat er in dat geval nog
2 vrije verbindingseeidieden zijn overgebleven. De volgende figuur
beeld van een verbinding van 3 bivalente
atomen, met 2 vrije verbindingseenhedeu. AVordcn van een quadri-
valent atoom (bijv. koolstof) 2 verbindingseenheden door een atoom
van een bivalente stof, en 1 verbindingseenheid door een univalent
atoom verzadigd, C - , dan is er nog een vci'bindingseen-
heid over; verbindt zich daarmede een atoom van een luiivalente
stof, dan is de molecule gesloten.
Door deze tcekcns kunnen wij de moleculen van alle zamenge-
stelde ligehamen voorstellen. Zwavelzuur heeft tot formule Hg SO^;
ZM^avcl en zuurstof zijn bivalente elementen, waterstof daarentegen
is imivalent; met een atoom zwavel kunnen zich dus 2 moleculen
zuurstof, ieder met cén verbindingseenheid, vereenigen; wij ver-
0 o
krijgen dan de volgende figuur : ^^ ; daaruit zien wij.
s
dat VA' nog twee vrije vcrbindingsecidiedcu aanwezig zijn, waarmede
zicii weder op dezelfde wijze 2 atomen zuurstof kunnen vereenigeu :
O O
^ C| ^ ■ Worden eindelijk de twee vrije verbindings-
O S (J
eenheden dezer molecuh' door twee atomen waterstof verzadigd, dan
is de molecule gesloten. Voor de molecule zwavelzuur, H.> SO^,
H o o ' u
hebben wij dus den volgenden vorm verkregen : ® .
O s o
In het tweede deel zullen wij meermalen van deze wijze van
voorstelling der moleculen gebruik maken. Blokjes met boven-
staande figuren zijn zeer geschikt om zich een goede voorstelling
van den bouw der verschillende moleculen te vormen; als voor-
beeld geven wij het beeld van de molecule alcohol. C^ H^ O :
c u O
' ■ i) G) 0 CU
© © ® » ' (D
H C U