Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
tekkenschttlkt van kekulé, 129
eveneens geven water en Natrium waterstof' en Natriumliydroxycle:
2 H O H + Na, =r Hg -h 2 Na O H.
Fn het zwavelzuur en de sulphaten is de groep S O^ aanwezig ;
deze is een bivalent radikaal, omdat zij nog 2 vrije verbindingseen-
heden bezit; door verbinding met elementen of radikalen vormt zij
de volgende verbindingen :
so 5OH so so so
fu d(; zuren van phosphorus en de daarvan afgeleide verbindingen
komt de trivaleute groep P O voor; 1 atooin phosphorus eu 1 atoom
zuurstof hebben zich door middel van een verbimlingseenheid tot
dat radikaal verbonden ; (;r zijn dus nog twee verbindingseenheden
van den phosphorus en édu van de zuurstof vrij :
n. fCI n. (OH (OU .„ fOll
PO ]ci PO H PO |0H PO OH.
in ( H ( H (OH
liet teckenschrift, dat door Kekl'LÉ werd ingevoerd, is zeer ge-
scliikt om ons een goede voorstelling te geven van de wijze, waarop
de atomen tot een molecule kunnen vereeuigd zijn. Een atoom van
een univalent element of radikaal wordt aangeduid door een cir-
keltje met een puntje er in, © , wanneer de verbindingseenheid
niet verzadigd is, en door een cirkeltje met een streepje er in, (T),
wanneer het met een verbimlingseenheid van een ander atoom vcr-
eenigd is; een atoom van een bivalente stof wordt voorgesteld door
een ellips met twee puntjes of twee streepjes, (» of O n^
naar dat de verbindingseenhedeu al of niet verzadigd zijn ; is slechts
een der verbindingseenhedeu verzadigd, terwijl de andere vrij is,
dan geeft men dit te kennen door cén streepje en écu puntje iu de
ellips te plaatsen, Q T) ■ Een atoom van een trivaleute stof
wordt eveuzoo voorgesteld door een ellips met .'> piuitjes of streep-
jt^s, C- * O. ' ■enz.
Hebben wij een atoom van een bivaloite stof, bijv. zuurstof, in
vrijen toestand, dan zullen wij dit voorstellen door het teeken
( * O, dat aanduidt dat er twee vrije verbindingseeuheden iian-
wezig zijn; wordt nu ieder der vrije verbindingseenheden door een
atoom van een univalente stof, bijv. waterstof, verzadigd, dan zal
de molecule der verbinding (water) den volgenden vorm verkrijgen :
^ Verbindt zicli het atoom van het bivalente element, door