Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 ZAAlKNtiESTELDK RAÜtKALEX
moleculen, waaruit zij ontstonden. Bij eenige dezer verbindingen
kan men gemakkelijk aantoonen, dat deze ontleding plaats heeft;
zilverchloride, Ag Cl, vereenigt zich in de koude met ammoniak tot
de verbinding NHg Ag Cl; bij verwarming echter Avordt deze weder
ontleed in gasvormig ammoniak en vast zilverclüoride. Andere
dergelijke verbindingen schijnen in damp over te gaan, zonder ont-
leed te worden of, zooals men gewoonlijk zegt, zonder dat er d'mo-
ciatie plaats heeft; maar men kan bewijzen, dat ook in dat geval
de damp een mengsel is, en uit moleculen van twee verschillende
gassen bestaat; de damp van phosphorpentachloride bijv. is een
mengsel van chloor en phosphortrichloride. De digtheden van den
damp dezer stoffen volgen daarom ook niet de gewone wetten; de
damp van Ammoniumchloride bijv. zou, wanneer hij iiit gelijksoor-
tige moleculen bestond, een dig-theid moeten hebben van 26,7 ; deze
bedraagt echter maar de helft van dit getal; 4 volumina bevatten
1 molecule (2 vol.) waterstofchloride en 1 molecule (2 vol.) ammo-
niak; het gewigt van 1 vol. is dus — -rz: 13,37, zooals
door de proef gevonden werd.
Vroeger merkten wij reeds op, dat men in veel verbindingen
zaniengestelde mdïh'alm kan aannemen, atoomgroepen, die zich bij
verschillende reactie's als elementen, gedragen. Deze radikalen be-
staan uit 2 of meer atomen van midtivalente elementen, wier ver-
bindingseenheden zich onderling niet volkomen verzadigd hebben ;
zoo nemen Avij in het salpeterzuur en in de nitraten de groep N O.,
aan; dit radikaal is univalent (eénatomig). 1 atoom stikstof bezit
3 verbindingseenheden, 2 daarvan zijn verzadigd door 1 atoom van
de bivalente zuurstof, het derde door een der verbindingseenheden
van het tweede atoom zuurstof, bij gevolg is er nog een verbindings-
eenheid van het tweede atoom zuurstof vrij ; de groep N Og kan
daarom de plaats innemen van een univalent element. Salpeterzuur
kunnen wij beschouwen als water, waarin 1 atoom waterstof door
N Oo veiTangen is :
gio
NO.

Alle oxyzuren laten zich op dezelfde wijze opvatten, en eveneens
de hydroxyden ; daarin komt voor de groep O H, d. i. water minus
1 atoom w^aterstof; O H kan men daarom ook beschouwen als een
radikaal; men heeft het den naam van HydroxyIt gegeven.
Waterstofchloride en Natrirmi geven waterstof en Natrium-
ehloride :
2 HCl 4- Nag = li, 4- 2 Na Cl;