Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12(i (^UANTIVAI,KNTtK ÜEH ELKMK.NTKN.
Horiuin vei-binclt zicli uiet met waterstof; wanneer zulk een ver-
binding bestond, ilan zou zij uit 1 atooui boor en 3 atomen water-
Ch
stof bestaan, daar Boriunichloride tot foiiniiie lieett (Jl > Ho.
ClJ
Uit dit oogpunt nu, kunueu wij de elementen tot groepen ver-
eenigen ; van die, welke tot de eerste groep beliooreu, verbindt zieh
1 atoom met 1 atoom waterstof; deze atomen bezitten dus slechts
één verbindingseenheid eu worden daarom müvahni genoemd. De
leden der tweede groep zijn bivalent; hun atomen bezitten twee
verbindingseenheden, en vereisehen dus om verzadigd te worden
2 atomen van een univalent element (waterstof, ehloor, enz.). Het
Horium en de elementen der stikstof-groep zijn trivalent; koolstof
en kiezel zijn quadrivatente elementen (1). Alen duidt dit verschil
in scheikundige waarde der atomen aan dooi- den naam van (jiuui-
livalentie of atomiciteit; de Univalente elementen worden daarom
ook wel genoemd éénatomig, de bivalente tweeatomig, enz.
De atomen der elementen, die tot dezelfde groep b(!hooren, be-
zitten dezelfde waarde ; zij kunnen elkander in een verbinding ver-
vangen en worden daarom aeqimalent genoemd. 1 atoom van een
bivalent element is aequivalent met 3 atomen van een univalent, en
1 atoom van een trivalent met 3 atomen van een univalent; 2 ato-
men vau een trivalent element kunnen 3 atomen van een bivalent
in een verbinding verplaatsen. Ue quantivaleutie der multivalente
elementen of radikalen duidt rnen dikwijls aan door boven de
scheikundige teekens Romeinsche cijfers te plaatsen; de Univalente
hebben geen cijfer, bijv. :
U m IV
H. O. N. C.
vAi ^ + " ClJ — in " + CU
' s
H ^ „ O I ]0 , , f II
n + ^ ■■ f = ^ i ■■ + ^ I IT-
II O I (O
15ij de metalen vinden wij dezelfde verschillen in waarde der
(1) Zie (ie laatste reeks van getallen aciilcr de iiaiiicii licr elenionteii
op bladz. 7,