Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
qUANTIVALENTlK JJEK EI.EMENTKN
U5
quanïivalentie der elementen.
Wij hebben reeds vroeger opgemerkt, dat de elementen, die Avij
tot dusverre behandelden, naar aanleiding van hun scheikundige
eigenschappen in verschillende groepen kunnen verdeeld worden.
De overeenkomst tusschen de verschillende leden dezer groepen valt
bijzonder in het oog, wanneer men hun verbindingen met waterstof
onderling vergelijkt :
Waterstof. Chloorwater- Broomwater- Joodwater- Fluoorwater-
stof. stof. stof.
Iii
Water.
H,
Hi
Ammoniak.
O
Chloorwatcir-
stof.
cii
Zwavelwater-
stof.
ny
s
Brl
lileen
stof.
H* ^
Seleenwater-
stof.
Joodwater-
stof.
h,
ïelluurwatcr-
stof.
Sl -
F15
IV
Pil OS p horwater-
stof.
N
Hl H,
R) V H [
hJ hJ
Arsenikwatcr-
stof.
H
As
Moerasgas,
fl
h
h
hj
Kiezelwatcr-
slof.
h
(J
H
H
HJ
Si
De molecule van de verbindingen, die tot de eerste groep behoo-
rcn, Ixïvat 1 atoom waterstof verbonden met een atoom van ecu
element; in de tweede groep is ieder element met 2 atomen water-
stof tot een molecule vereenigd; de elementen der derde groep be-
hoeven 3 atomen waterstof, en die der vierde groep 4 atomen, om
een molecule te vormen.
Dezelfde betrekkelijke verhouding treffen wij ook aan, wanneer
de bovengenoemde enkelvoudige stoffen zich met chloor of met een
ander element der eerste groep verbinden :
Chloormonoxvde.
Cl
Cl
Onderclilorigïuur.

Phosphortrichloride.
Cl,
• Cl 1'
ClJ
iktri
A
jiJ
.\rseniktrichloride.
Cl
cn As
NJethyichloride.
Cl
Underbromigzuur.
.\r8eniktrijodide.
J
As
il
H
Siliciumchloride.
(;i
hJ
c
Cl
Cl
CU
Si