Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 ATOOM EN MOLECULE.
chloride; dit verschijnsel kan men door de twee volgende vergelij-
kingen voorstellen :
1. H -f- Cl = HCl
, H, . Cl» _ H, H^
IH CU — CU ^ CU'
Dc eerste vergelijking leert ons, fiat 1 vol. waterstof met 1 vol.
ehloor zich tot 2 vol, chloorwaterstof vertsenigen; nit de tweede
cchtei' zien wij bovendien, dat daarbij een dubbele ontleding plaats
heeft, dat chloor met waterstof van plaats verwisselt, en dus uit
l molecule waterstof en 1 molecule chloor 2 moleculen chloorw^ater-
stof ontstaan; het daarbij plaats hebbend verschijnsel komt over-
een met die, welke door de volgende vergelijkingen woorden voorge-
steld :
CH,
O KU CI(_11/ K/ K(
HJ ^ CU — H) ^^ + CIJ ^ Clf
ci| ^ ^ Cl) — Hi ^ ^ ay
Wij kunueu nu ook verklaren, w^aarom zuiu'stof vrij wordt, wau-
neer zilveroxyde en waterstofdioxyde met elkander iu aanraking
komen : (zie bl. 3(1)
Ak( " lil — Ao-i Hi ^^ -t- CM-
Zilver bezit slechts zwakke verwantschap tot zuurstof; bij verhit-
ting wordt zilveroxyde ontleed in zilver en zuurstof. Hetzelfde
gebeiu't, wanneer zilveroxyde met waterstofdioxyde in aanra-
king komt, omdat dit ook gemakkelijk een atoom zuurstof afgeeft,
en de beide atomen zich tot een molecule zuurstof kunnen ver-
eenigen. Hetzelftle proces heeft plaats, wanneer waterstofdioxyde
met ozon te zamen wordt gebragt; het molecule ozon bevat 3 atomen
zuurstof, van welke een atoom zeer gemakkelijk wordt afgegeven;
dit vereenigt zich tot een ujolecide met het slechts los gebonden
atoom zuurstof vau het waterstofdioxyde. Uit ozon en waterstof-
dioxyde ontstaan dus water cn gewone zuui'stof:
O) ( H^ . _ Hi O,