Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ATOOM EN MOLECULE.
US
1 Digtheid der gHSseu en dampen. Moleculairgewigt. ÄtoomgcM-igt.
Waterstof..... 1 1 2 1 1
Chloor....... 35,5 71 35,5
Phosphorus..... «2 124 31
Arsenicum..... 150 30(» 75
Kwik........ 100 ^00 200
Deelt men deze molecidairgevvigten door de atoomgewigten, dan
vindt men liet aantal der in de molecule bevatte atomen. De mole-
culen van chloor, van waterstof en van de meeste overige elementen,
die iu gasvormigen toestand bekend zijn, bestaan uit 2 atomen :
l'hosphorus en Arsenicum echter hebben 4 atomen in een molecule :
124 :300
---4 eu--— 4.
31 75
Van kwik en eenige andere vlugtige metalen daarentegen, is het
atoomgcvvigt gelijk aan het gewigt der molecule; dc molecule kwik
bestaat dus uit 1 atoom.
Onder atoom verstaan wij de kleinste hoeveelheid van een enkel-
voudige stof, die in een scheikundige verbinding aanwezig kan zijn,
cn onder molecnle, de kleinste hoeveelheid van een ligehaam, element
of zamengestelde stof, die in vrijen toestand optreedt eu aan schei-
kundige werkingen deel neemt. Chemische verschijnselen moeten
dus voorgesteld worden door vergelijkingen met moleculair-formules
als men een volkomen beeld van de plaats hebbende veranderingen
wil geven; ter wille van de eenvoudigheid echter, bedient men
zich dikwijls van dc kortere atoom-vergelijkingen. Zoo beteekent,
bijv. de volgende vergelijking :
K CIO, = K Cl -h 3 O,
dat Kaliumchloraat l)ij verhitting in Kaliumchloride en zuurstof
ontleed wordt; wij weten echtei', dat bij dit proces twee stadiën
onderscheiden moeten worden (zie bl. 83 ) :
1. '1 KCl O, = K Cl + KCl O,
2. K(;iO, = KCl 2 O2.
O.
2 moleculen Kaliumchloraat geven dus bij verhitting eerst 1
molecule Kaliumchloride, 1 molecule zuurstof en 1 molecule Kaliuui-
perchloraat ; terwijl bij verdere verhitting het laatste ontleed wordt
in 1 molecule Kaliumchloride en 2 moleculen zuurstof.
Chloor verbimlt zich oiuuiddelijk met waterstof tot waterstof-