Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
atoom en molecule. 121
herkenmnosteekenen van AKSENICTTM.
Het Arsenicum is zeer vergiftig, maar l)ezit gelukkig tevens zulke
eigenaardige en in het oogvallende eigenschappen, dat zijn aanwe-
zigheid, zelfs als er slechts sporen voorhanden zijn, gemakk(^lijk kan
worden aangetoond. Fit zijn oplossingen wordt het door zwavel-
waterstof als een geel s\dphide gepraecipiteerd : droogt men dit, en
verhit het vervolgens in een, aan het eene einde toegesmolten, glazen-
huisje met een mengsel van Kaliumevanide en Natriumcarbonaat,
dan ontstaat metallisch Arsenicum, dat zieh aan (h; koudere^leelen
van de buis afzet in den vorm van een ring. Kij verhitting ver-
vlugtigt het metaal (mi oxydeert zieh bij aanwezigheid van lucht
tot arseniktrioxyde, dat in kleine, oetai-drisehe kristallen kan verdigt
worden. Kookt men deze kristallen met <^en groote hoeveelheid
water, dan lossen zij op; deze oplossing geeft met een neutrale
oplossing van een koperzout een hel der-groenen neerslag vaïi
koperarseniet, en nu't een zilverzout een helder-geel praecipitaat,
dat uit zilverarseniet bestaat. Krengt num een arsenikhoudende
vloeistof met zink (;n verdund zwavelzuur in een kleine gasont-
wikkelings-tlesch, dan wordt arsenik waterstof gevormd; steekt
men het gas aan, en hoiult men een koud poreeleinen schaaltje in
de vlam, dan slaat zich daarop Arsenicum neer, als een donkere,
glinsterende vlek ; dezr; arsenikspiegels zijn gemakkelijk oplosbaar in
Natriumhypoehloriet. Salpeterzuur verandert de vlekken van me-
tallisch Arsenicum in arsenikzuur; neutraliseert \m\\ de zoo verkna-
gen oplossing met ammoniak, en men voegt daarop zilvernitraat toe,
dan ontstaat er een bruin-rood praecipitaat van zilverarsenaaf. Kookt
men een arsenikhoudeiule vloeistof, na er een weinig zoutzuur bij-
gevoegd te hebben, met (^en blank plaatje koper, dan slaat het
Arsenicum daarop neer als een grijs laagje; dit vervlugtigt bij
verhitting, en gaat bij aanwezigheid van lucht over in trioxy{le,
dat nu weer op de vro(\ger beschreven wijze kan onchïrzocht woi'deu.
Door middel van deze en dergelijke reactie's kan men de aanwezig-
heid, zelfs van onweegbare hoeveelheden Arsenicum met de grootste
zekerheid aantoonen ; daarbij is echter noodig, dat alle reagentia,
die gebruikt worden, vooral het zink en het zwavelzum*, vrij zijn van
arsenik; deze moeten daarom van te voren zeer naauwkeurig ondei-
zocht worden.
atoom en molecule.
Uit het voorgaande is ons gebleken, dat alh.' scheikundige wer-
kingen volgeïis eenvoudige wetten plaats hebben. De eerste wet
1 'ï