Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 0 A IISI'lN [ K r IÏ.T sÏTI. (MTi n r:.
(hit mi sterken, /eer onaangenainen. knoflookaehtigeu reuk bezit,
en een der hevigste vergiften is. De inademing van eenige weinige
bellen van dit gas heeft den ontdekker (Gehlkx) het leven gekost.
Bij - 40^ verdigt het zich tot een kleurlooz«* vloeistof; aan de lucht
verbrandt het met een blanu\vachtig(^ vlam tot arseniktrioxvde en
water. Houdt men een koud, porceleinen ligehaam in de vlam, dan
zet zich daarop metallisch Arsenicum af in den vorm van vlekken,
die mctaalglans bezitten ; leidt nu^n het gas door een glazen buisje,
dat ergens sterk verhit is. dan wordt het ontleed in waterstof en
Arsenicum, dat het buisje inwencb'g met een schitterenden spiegel
bekleedt.
Arsenicum verbindt zich onmiddelijk met de elementen dei' chloor-
groep, eu levert dan : Arsenicumtrichloride, Arsenicumtribromide en
Arsenicumtrijodide. Het trichloride is een kleurlooze vloeistof, die
bij 132® kookt, en door water in chloorwaterstof en arsenigzuur
ontleed wordt.
VKRHINDlN'ftKX VAN UlSEXTCtTM MET /AVAVEL.
Met zwavel vormt Arsenicum di'ie verbindingen. Arsenicum-
disulphidc of As^S^, vindt men als mineraal in mooije,
roode kristallen ; het trisulphide, As, komt eveneens als mineraal
voor in yeU' kristallen, en wordt /}//;//'///genoemd ; men ver-
krijgt het als een geel poeder, door zwavelwaterstof te leiden in een
oplossing van arseniktrioxydc. waarbij een paar druppels van een
sterk zuur gevoegd zijn. Het Arsenicumtrisulphide verbindt zich
met de sulphiden der alkalimetalen ; deze verbindingen, die mdpho-
arsenieiev genoejnd worden, kan men beschouwen nis arsenieten.
waarin de zuurstof door zwavel vervangen is:
As, S, + K,S K^ AsS,.
Ken mlpho'iirxenafti verkrijgt men door zwavelwaterstof in een
oplossing van Natrium- of Kaliumarsenaat te leiden :
Na. As O, -L- 4 H., S — Na., As S^ + 4- H, O.
Voegt men bij deze oplossing een zuur. daïj praecipiteert Arseni-
eumpentasulphide als een geel poeder :
'2 Na3 As -u O H ('1 n: As, H, + fi Na Cl ^ 3 H, S.