Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARSKNIK WATKKSTOF. 119
Het arseniktrioxyde en de zouten, die in water oplosbaar zijn,
behooren tot de hevigste vergilden ; als tegengift dient magnesia
(Magnesiumoxyde) of verseli bereid ijzerhydroxyde (ijzeroxydehy-
draatj, die onoplosbare arsenieten vormen, en danrdoor verhinderen,
dat het gift (loor het bloed wordt opgenomen.
.IrHt'Hiriwipmloxt/fh. As. O., en Armiikzuvr of
Trlhyrlrodr.v'ifftaf. H... AsO^.
Verwarmt men «rseniktrioxyde met salpeterzuur, dan ontwijkt
stikstoftrioxyde, en er ontstaat een oplossing van arsenikzuur, waar-
uit zich na iiulamping kristallen vaii dit zuur afzetten; verhit men
deze eenigen tijd tot 270", dan ontwijkt water en er blijft witamorph
arsenikpentoxyde of arseuikzuuniuhydride achter, dat bij ste^-ker
verhitting in arseniktrioxyde en zuurstof ontleed wordt.
Het arsenikzuur is een sterk driebasisch zuur, eu vormt een reeks
van zouten, de a.rmiatm, die wat de zameustelling en de kristal-
vorm l)etreft, geheel overeenkomen met de zouten van het drieba-
sisch phosphorzuur :
l'rinatriumarsenaat .... Na.^ As ü^
Hydro-dinatriumarsenaat . H Na. As O,
Dihydro-natriumarsenaat H., Na As O,.
De in water oplosbare zouten geven, evenals de phosphateu, bij
toevoeging van ammoniak, Ammoniumehloride en Magnesiurasul-
phaat, een kristallijn praeeipitaat vau Ammonium-magnesiumarse-
naat, NH,, Mg As O, H H.. O ; met zilvernitraat verkrijgt men
een rood-bruinen neerslag van zilverarsenaat. Ag.j AsO,.
Het arsenikzuur is giftig, maar in mindere mate dan arsenigzuur.
De verbindingen van Arsenicum, die zouden overeenkomen met
pyro- en metaphosphateu, zijn niet bekend : door voorzigtig verwar-
men van H Na,, As O, en 11., Na As O, verkrijgt men wel zouten van
de zameustelling Na, As., (3, en Na As 0.(, manr deze gaan, zoodra
zij in aanraking komen met water, weer over in de oorspronkelijke
verbindinaren.
verbindingen van arsenicum en watkh-stof.
Jr-HPnikwatenfof As H.^.
Miilecul.urgewigt 78. Oigthoid
Deze verbinding verkrijgt men door ontleding van een legering
van arsenik en zink met verdund zwavelzuur, als een kleurloos gas,