Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS
ARSRNICnMTUIOXYDK.
het Arsenicum, zonder eerst te smelten, in een kleurloozen damp
over, die een eigenaardigen, knoflookaehtigen reuk lieeft; wordt het
aan de lucht verhit, (lan verlirandt het met een blaauwe vlam tot
arseniktrioxyde, As.^ ; in chloorgas ontvlamt het van zelf en
vormt dan arseniktrichloride.
OXYDEN VAN ItET ARSENICUM
Amenictmitrioxi/de, As„ O^.
Moieculairgewigt 198. Digtheid van den damp 198.
Deze verbinding, die onder den naam van arsenigznur, witte ar-
senik, of ook wel kortweg van arsenik of rottekruid bekend is, wordt
in het groot bereid door roosten van Arsenikkies, Fe S As ; zij vormt
een wit, kristallijn poeder, dat door sublimatie in een doorzigtige.
glasachtige massa overgaat: dit amorphe arseniktrioxyde Avordt lang-
zamerhand ondoorschijnend en krijgt een poreelein-witte klenr, om-
dat het weder kristallijn wordt.
In warm zoutzuur is arseniktrioxyde zeer goed oplosbaar ; bij
bekoeling zet het zich uit die oplossing af in kleurlooze, glinsterende
kristallen, die tot het reguliere stelsel behooren ; somtijds komt het
ook voor in rhombische prisma's van denzelfden vorm als die van
antimooutrioxyde. en is dus dimorph. liet soortelijk gewigt be-
draagt ; bij 320" woi'dt het vlugtig zonder te smelten en vormt
een kleurloozen damp. waarvan de digtheid 198 bedraagt; dit is een
uitzondering, daar iu den regel de molecule in dampvorm de ruimte
van 3 atomen waterstof inneinnt; deze verbinding gedraagt zich dus
even als het Arsenicum zelf, waarvan de molectde in dampvorm 4
atomen bevat (zie de noot op bl. 45).
Het arseuicumtrioxyde is in wnter inoeijelijk oplosbaar: de op-
lossing heeft een met aala cht igen smaak, reageert zwak zum* en kan
beschouwd worden als een oplossing van arseuigzuur of ïhfdro-
arseniei, H.i AsO^, overeenkomende met phosphorigzuur.
Het arsenigzuur is driebasisch: de arsenieten der alkalimetalen
zijn oplosbanr in water en kunnen gemakkelijk, door oplossing van
arseniktrioxyde in j)otasch of sodaloog verkregen worden ; de arse-
nieten der nndere metalen zijn onoplosbaar in watei*. Voegt men
bij een oplossing van Kaliumarseniet zilvernitraat, dan ontstaat een
neerslag van zilverarseniet, Agg AsO.^. Natriumai-seniet wordt
in de katoendrukkerij gebruikt; het Schedens en het Schweinfiirter
groen, die als vei-fstoffen veelvuldig worden aangewend, zijn koper-
houdende arsenieten.