Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
AR.s?:Nirn!\i. I 17
ïianraking daarnipflp. langzanierliand ontleed in elilooru-atevstof en
phosphorigzuur.
PhonphorpentaMoridv, ontstaat wanneer phosphorus in een
ovennaat van ehloor verbrandt, ol' wanneer men ehloor in phosphor-
triehloride leidt. Deze verbinding is een geelaehtig-wit. kristallijn
ligehaam, dat door overvloed van water ontleed wordt in chloorwa-
terstof en phosphorzuur. door weinig water daarentegen ontstaat
phosphoroxffchlo7'id(\ POCl^, een klenrlooze vloeistof, die bij 110'^
kookt:
I>C1. H., O — :> II n 4- POCL.
Dergelijke verbindingen van phosphorus en broom zijn eveneens
bekend : met zwavel verbindt zich phosphorus in meerdere verhou-
dingen ; twee daarvan : p/ioftpjiorfrimlphuh, P« S.,, f^.w phoHphorpcnia-
•iulphide, S^. komen in zanuïustelling overeen met de oxyden van
phosphorus ; zij worden door water ontleed oiuler ontwikkeling van
zwavelwaterstof:
8, -f- S 11, O = H, V O, + 5 H, 8.
I(i. ARSENirUM OF AHSRNIK.
Alnomf^fjwigl 75 = As. Dijjtlioid van »Ion damp 150.
Dit element vertoont in zijn scheikundige eigenschappen de groot-
ste overeenkomst met phosphorus : door zijn physische eigenschappen,
zooals soortelijk gewigt, glans. enz., sluit het zich echter bij de me-
talen aan ; men kan het daarom beschouwen als het verbindingslid
der twee afdeelingen. waarin wij de elementen verdeelden : in .'dom-
mige opzigten komt het overeen nu^t phosphorus en stikstof, in an-
dere met antimonium en bisnnith.
Arsenicum komt in de natuur in gedegen toestand voor; meei'
echter verbonden met ijzer, nikkel, kobalt en zwavel, in veel minera-
len en in kleine hoeveelheden in sommige minerale watei'en.
Men verkrijgt het uit zijïi ertsen, door deze bij toetrefiing der
lucht te roosten ; het Arsenicum wordt daardoor ge4)xydeerd tot
arseniktrioxyde. dat vlugtig is. en in gemetselde kanalen opgevan-
gen wordt: om uit dit oxyde metallisch Arsenicum af te scheiden,
mengt men het met houtskool en Natriumcarbonaat. en verhit dit
mengsel in een gesloten kroes, waarvan het bovenste gedeelte koud
gehomlen wordt. Het arsenik sublimeert in licht-grijze, nu^taal-
glans bezittende rhomboëders. die zieh aau de lueht met een laagje
oxyde bedekken, en een soortelijk gewis:! van .'>.7 tot 5,9 bezitten.
Bij donker-roode gloeihitte, onder afsluiting der lucht verhit, gaat