Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
cx^
METƒPHOSPHORZÜUR. 1 ! 5
Metaphosphorzmir of Hi/droMetaphosphaat. H P O^.
Verdampt men een oplossing van phosplior/.nur en gloeit men het
terngblijvende, dan verkrijgt men een glasachtige massa van meta-
phosphorznur; deze lost gemakkelijk op in water, en gaat in op-
lossing spoedig weer over in driebasisch phosphorznur. De meta-
phosphaten daarentegen zijn bestendig. Natriummetaphosphaal
wordt verkregen door phosphorzout te gloeijen :
H, N H„ Na P O, rr Na P O3 4- H, O + N H3.
De oplossingen der metaphosphaten geven met Calcium- en zil-
verzouten witte, geleiachtige praecipitaten : hierdoor onderscheiden
zij zich van de twee voorgaande soorten van phosphaten, die korre-
lige neerslagen doen ontstaan. Een oplossing van eiwit wordt door
driebasisch phosphorznur en pyrophosphorzuur niet veranderd, door
metaphosphorzuur echter wordt zij geeoaguleerd (gestremd).
Het phosphorznur treedt dus in drie verscliillende moditieatie's
op, of beter gezegd, er I)estaan drie soorten van phosphorznur, die
door hun zamensteiling en eigenschappen scherp van elkander on-
derscheiden zijn : ieder vormt ecïi bijzondere klasse van zouten;
onder deze zijn vooral de zilverzouten kenschetsend; brengt men
deze in water en leidt er zwavelwaterstof door, dan ontstaan zilver-
sulphide en een oplossing van het zuur :
2 Ag^ PO, + 8 H. S rr 2 H, P O4 Ag, S
Ag, P-: O. 2 H, S zr P, O, + 2 Ag, 8
2 Ag P O, K, 8 rr 2 H P O.^ -+- Ag, S.
Ouderflkoftphorigznnr of Hgdroltgpop/ioHphiel, H^ P O.,.
Kookt men kalkmelk of een gecoiicentreerde oplossing van Ba-
ryumhydroxyde met phosphorus, dan verkrijgt men een oplossing
van Calcium- of Baryumhypophosphiet, terwijl phosphorwaterstof
gasvormig ontwijkt. Voegt men bij het Haryumzout zwavelzuur,
dan ontstaat onoplosbaar Baryumsulphaat en een oplossing van on-
dei-phosphorigzuur, H.^ PO,, die door verdamping boven een water-
bad een zeer zure siroopachtige vloeistof oplevert. Bij verhitting
wordt het onderphosphorigzuur ontleed in phosphorznur en phos-
phorwaterstof. Van de drie atomen waterstof kan er slechts één
door metalen vervangen worden : het onderphosphorigzuui' is dus
een éénbasisch zuur.