Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 inleiding.
De volgende proef is geschikt om ons te doen zien hoe een ver-
binding in haar elementen kan ontleed Avorden. Tn een reageer-
buisje van moeijelijk smeltbaar glas doet men een kleine hoeveelheid
rood-kwikoxyde. Wanneer men het buisje nu sterk verhit, dan
heeft er ontleding plaats : aan het koude gedeelte van het buisje
vormt zich een grijs aanslag (sublimaat), dat langzamerhand tot
bolletjes, die als zilver blinken, zamenvloeit; dit is kwik, het eene
bestanddeel van het roode poeder; het andere bestanddeel is
zuurstof, een kleurloos gas, dat de lucht \u het buisje ver-
vangen heeft eu waarvan moi dv aanwezigheid gemakkelijk kan
aantoonen door er een glimmenden zwavelstok iu te houden; deze
gaat namelijk ontbranden. Door lange verhitting wordt het
roode-kwikoxyde volkomen in kwik en zuurstof ontleed, terwijl het
gewigt van die beide stoften te zame]i juist zooveel bedraagt, als
dat van het gebruikte kwikoxyde.
Tegenwoordig zijn er 03 elementen bekend ; deze zijn onderling
zeer verschillend; een groot aantal onder hen onderscheidt zich
van de andere, door dat zij in hun eigenschappen veel overeen-
komstigs vertoonen ; van deze zijn er eenige reeds lang onder den
naam van metalen bekend, bijv. goud, zilver, koper, lood, enz.;
onder de andere elementen zijn er sommige gasvormig, andere
vloeibaar en weer andere vast: door hun eigenschappen onder-
scheiden zij zich echter van de metalen, bijv. kool, zwavel, phos-
phorus.
Men verdeelt daarom de enkelvoudige stoften gewoonlijk in twee
klasses : (/e Metalen en de Niet-Metalen fMetalloïden): tieze schei-
ding is echter over het geheel niet scherp en steunt op wankelende
en onzekere onderscheidingskenmerkcTi, ten gevolge waarvan ook
eenige elementen door den eenen scheikundige onder de metalen,
door den anderen onder de niet-metalen gerangschikt worden.
Gewoonlijk neemt men 15 niet-metalen en 48 metalen aan. Deze
fi3 enkelvoudige stoften zijn het materiaal, waaruit het gebouw der
scheikundige wetenschap is opgetrokken ; alle stoften, die tot nu
toe aan een chemisch onderzoek zijn onderworpen, bevatten er een
of meer van, of in vrijen toestand, of als scheikundige verbindingen.
In de volgende lijst vindt men de tot nu toe bekende enkelvou-
dige stoften opgcteekend : eerst worden de niet-metalen genoemd,
daarna de metalen ; het stei'vetje voor de namen der laatste betee-
kent, dat zij veel voorkomen. De teekens en de getallen, die ach-
ter de namen geplaatst zijn. worden later verklaard :