Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
phosphorus. 11 1
phorus wordt bij dezt; bewerking vrij, en gaat over in damp, die zich
in het water verdigt; terwijl kooloxyde ontwijkt en Calciumpyro-
phosphaat in de retort achtel* blijft. De aldus verkregen ruwe
phosphorus wordt vervolgens gezuiverd, door ze onder water te
smelten en de gesmolten massa door leer te persen, om kooldeeltjes,
enz. te verwijderen, en eindelijk in den vorm van pijpen in den han-
del gebragt. Het grootste gedeelte van den phosphorus, die bereid
wordt, gebruikt men in dc hu'iferfabrieken.
De versch bereide phosphorus is een ligt-geel, halfdoorzigtig.
vast ligchaam, dat bij de gewone temperatuur zoo week als was, in
de koude echter broos is. De phosphorus heeft een soortelijk gewigt
van 1.13 ; bij 44" smelt hij tot een kleurlooze vloeistof, die bij 390"
kookt en dan kleurlooze dampen vormt. Wanneer een stuk phos-
phorus aan de lucht is blootgesteld, doet het witte nevels ont-
staan, diti een eigenaardigcn, knoflookachtigeu reuk bezitten eu in
het donken lichten; aan deze eigenschap heeft dit element zijn naam
van phosphorus of lichtdrager te danken ; dit lichten van phospho-
rus heeft ook plaats in een atmosplieer, die geen zuurstof bevat, bijv.
in waterstof; opmerkelijk is het, dat de aanwezigheid van kleine
hoeveelheden van sommige stoffen, bijv. lichtgas, de phosphoroscen-
tie verhindert.
Wordt phosphorus in aanraking met dc lucht even boven zijn
smeltpunt verhit, dan ontvlamt hij en verbrandt tot met een schitte-
rend witte vlam tot phosphoruspentoxyde, O, ; deze ontbranding
heeft reeds plaats door zachte wrijving en zelfs door de warmte van
de hand, zoodat men met deze stof zeer voorzigtig moet omgaan, en
ze onder water moet doorsnijden. Wegens zijn gemakkelijke oxy-
deerbain-hei<l bewaart men den phosphorus onder water, in welke
vloeistof hij onoplosbaar is: in sommige oliën is hij een weinig op-
losbaar, veel meer echter in zwavelkoolstof, uit welke oplossing de
phosphorus bij langzame verdamping in schoone kristallen van het
regelmatige stelsel kan verkregen worden.
Verhit men den gelen phosphorus gedurende eenige uren tot 240"
in een atmospheer, die er geen.scheikundige werking op uitoefent,
bijv. in koolzuur of iu waterstof, dan ondergaat hij een merkwaar-
dige verandering; hij gaat dan over in een donker-roode, ondoorzig-
tige massa, die juist zooveel weegt als de gebruikte gele phospho-
rus. Men noemt deze allotropisehe modificatie roode of amorph'
phoaphorua. De roode phosphorus is onoplosbaar in zwavelkool-
stof, oxydeert zich bij de gewone temperatuur in aanraking met de
lucht niet en verbrandt eerst bij 260", bij welke temperatuur hij iu
gewonen phosphorus overgaat. Het soortelijk gewigt van den roo-
deii phosphorus is 2,14, (lat van den gelen 1,88.
Verhit men een stukje gewonen phosphorus in een droog glazen
buisje met een spoor Jodium, dan verbinden zich deze stoffen; het