Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 10 i'HOSPHÜRUS.
worden, doordat liet geel cureuniapapier bruin, en blaauw lakmoes-
papier wijn-rood kleurt. De eigenschap om het curcumapapier
bruin te kleuren bezitten ook de alkaliën; door zuren wordt dan
echter de gele kleur hersteld, terwijl het door boorzuur bruin ge-
kleurde papier, ook na toevoeging van een zuur zijn bruine kleur
behoudt.
Het boorzuur is een zeer zwak zuur, zoodat het moeijelijk is
daarin alle waterstof' door nuitalen te vervangen ; de meeste zouten
van dit zuur moeten daarom beschouwd worden als verbindingen
van boorzuur met boraten.
Borium verbindt zieh met chloor tot Boriumtrichloride, 1! CI3, en
met Fluorium tot Boriumtritluoride, 15 FI3 , men verkrijgt deze ver-
bindingen op dezelfde wijze, als de overeenkomstige Siliciuraverl)in-
dingen, waarmede zij, niettegenstaande de eenigzins verschillende
chemische constitutie, veel overeenkomen. 15oriumtrifluoride is een
gas, dat door water in boorzuur en boorfluoorwaterstof, HBFl^.
ontleed wordt.
15. PHüSl'HORUS.
Alouiiigcwigt 31 - 1'. Digtlicid van ileri lianip (52.
Phosphorus komt niet in vrijen toestand in de natuur voor, maar
hoofdzakelijk als Calciumphosphaat (phospliorzure kalk); als mine-
raal in Apatiet en Pliosphoriet, in de planten vooral in de zaden ;
in het dierenrijk vormt deze verbinding het hootdbeslauddeel der
beenderen. Kleine hoeveelheden (Calciumphosphaat zijn aanwezig
in de oudste kristallijne gesteenten; door verwering daarvan ont-
staat een vruchtbare liodem, waaruit de planten dit bestanddeel op-
nemen ; door middel van de planten komt het in het dierlijk orga-
nisme. Phosphorus is vei'der een noodzakelijk bestanchleel van de
stof, waaruit de hersenen en het ruggemerg bestaan.
In 16()9 werd de phosphorus toevallig ontdekt door Bk an dt in
Hamburg; deze bereidde dit element uit urine, waarin altijd phos-
phaten aanwezig zijn, terwijl Sciikkle iii 17ß!> deze stof uit de
beenderen afzonderde, en haar eigenschappen nader onderzocht.
Om phosphorus te bereiden, mengt men 3 deelen beenderaarde
(wit gebrande beenderen) met 'i deelen zwavelzuur en 15-—20 dee-
len water; er vormt zich dan onoplosbaar Calciumsulphaat (gips) en
een oplossing van Calciumhydrophosphaat (zure piiosphorzure kalk),
die na eenigen tijd helder kan worden afgegoten, ifen verdampt
deze oplossing vervolgens tot siroop-dikte, mengt ze innig met poe-
der van houtskool, droogt deze massa en verhit ze daarna in aarden
retorten, wier hals zich onder water bevindt. De helft van den phos-