Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BOKIü.M. lolt
14. BOKIUM OF BOOR.
Atuüiiigewigt ! I = B.
Borium is iu de natuur aanwezig als boorzuur en als Natrium-
boraat of Eorax. Verhit men Boriumtrioxyde, B., 0^, met Natrium,
dan verkrijgt men zuiver j^orium, als een amorph, groenaehtig-
blaauw poeder; dit lost in gesmolten Alunjinium op, en scheidt
zich bij bekoeling daaruit af in bijna kleurlooze, octaëdriscl^e kristal-
len, die diamantglans bezitten en zoo hard zijn, dat zij robijn kras-
sen; hun soortelijk gewigt bedraagt 2.(»8. In eenige dezer kristal-
len vond men koolstof, die daarin in den vorm van diamant moet
aanwezig geweest zijn; zoodat op die wijze de koolstof door de
kunst in dien allotropischen toestand kan verkregen worden.
Boor verbrandt bij sterke verhitting in zuurstof tot Borium-
trioxyde, en in chloor tot IJoriumtrichloride; het is een der weinige
elementen, die zich onmiddelijk met stikstof verbinden ; bij de
roodgloeihittc absorbeert het dit gas onder vuurverschijnselen.
Boriuntznar of Boorzaui', H.^ B O^.
Deze verbinding komt in vrijen toestaml iu de kraters van vul-
canen, op het eiland Volcano, in C'alifornie, maar vooral in Toscane
voor, waar uit oude vulcanische spleten voortdurcml stroomen van
gass(^n en waterdamp te voorschijn komen, die nujjioni genoemd
worden, en waarin kleine hoeveelheden boorzuur bevat zijn, die
zich iu de door den gecondenseerden waterdamp gevormde kleine me-
ren verdigten. Deze oplossing wordt geconcentreerd door indampen
in vlakke schalen, welke door de heetc dampen verwarmd worden,
totdat het boorzuur begint te kristalliseren. Uit Toscane worden
jaarlijks ongeveer 40000 centenaars van dit ruwe zuur in den han-
del gebragt.
Natriumboraat vindt men als mineraal in Tibet en in (,'alifornie,
onder (Icn naant van Tinkal of Borax. Om zuiver boorzuur te
bereiden, voegt men bij een warm verzadigde oplossing van Natrium-
boraat zoutzuur of zwavelzuur; bij bekoeling scheidt zich gekristal-
liseerd boorzuur af, als kleurlooze blaadjes, die vettig op het gevoel
en weinig in koud, beter eehter in warm water oplosbaar zijn.
Boorzuur lost op in alcohol; deze oplossing brandt met een fraaije.
groene vlam ; dezelfde kleur deelt dit zuur aan dc blaasbuis-vlam
mede.
Bij verhitting verliest het boorzuur water, bij ele rood-gloeihitti^
sniclt het, en vormt dan een glasachtige massa, die uit Borium-
trioxydc (boorzuurauhydridej, B^ O^, bestaat. Behalve aan de
gro(^ne kleur, die boorzuur aan (Ic vlam meedeelt, kan het herkend