Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SJMCJUMCHrvüRlOE. 107
van koolstofdioxyde. tot een glasachtige massa van Natriumsilicaaï
(waterglas), dat in kokend water oplosbaar is; voegt men bij deze
oplossing chloorwaterstof, dan wordt klezclzimr of W/drodllcacd.
ll^SiO^, vrij, dat zich gedeeltelijk als een geleiachtige massa af-
scheidt, gedeeltelijk in het water blijft opgelost. Brengt men deze
oplossing in een ondiep, houten vat, waarvan de bodem uit perka-
mentpapier bestaat, en laat men dezen toestel op een groote hoe-
veelheid water drijven, dan gaan het Natriumehloride en hc' over-
vloedige zoutzuur in het buitenste vvater over; terwijl een heldere
oplossing van zniver kiezelzuur achterblijft, die men door indampen
kan concentreren, totdat het gehalte aan kiezelzuur 14 procent be-
draagt. Deze oplossing stolt na eenigen tijd tot een doorzigtige
gelei. Deze wijze* van scheiding noemt men dialyse \ zij berust
daarop, dat het perkamentpapier al de kristallijue verbindingen
ikristalloïden). die in de oplossing aanwezig zijn, floorlaat, en daar-
entegen alle amorphe, geleiachtige ligchamen (colloïden), zooals
gom, lijm, enz., terughoudt.
Silklamwatentof, H^ Si, vormt zich wanneer kiezelmagnesium
met zoutzuur behandeld wordt; het is een kleurloos gas, dat aan de
lucht van zelf ontvlamt, en met een witte vlam tot water en Silicium-
dioxyde verbrandt ; dit laatste ligehaam vormt daarbij ringvormige
nevels.
Silicuiiitcliloride^ Si (,
Deze verbinding ontstaat, wanneer Silicium in chloorgas verhit
wordt; men bereidt haar gewooidijk door droog chloorgas over
een gloeijend mengsel van fijn verdeeld kiezeldioxyde en houtskool
te leiden; chloor alleen kan Siliciumdioxyde niet ontleden, maar bij
aanwezigheid van koolstof vormt zich Siliciumchloride en kooloxyde ;
Si O, -h * -h a = Si Cl, -h 2 C O.
De toestel, die in Fig. 31 is afgebeeld, dient voor deze bereiding ;
het chloorgas, dat in de kolf A ontstaat, wordt door zwavelzuur
gevoerd, om het volkomen te droogen, en komt dan in de porce-
leinen buis ia b)^ die in den oven tot de roodgloeihitte gebragt is,
in aanraking met het mengsel van kiezelaarde en kool; het gevormde
kiezclchloride is vlugtig en wordt in de koudgehouden, ü-vormige
buis ie) verdigt. liet is een kleurlooze vloeistof, die bij 59" kookt,
en een soortelijk gewigt van L52 heeft. Door water wordt het
ontleed in waterstofchloride en kiezelzuur :
Si Cl
1, -H 4 H, O = H, Si O, -h 4 H Cl.