Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 KlICZELAARDB.
13. SILICIUM OF KIEZEL,
Atooingewigl 28 = Si.
Behalve zuurstof is Silicium het meest voorkomende element.
Het komt niet in vrijen toestand voor, maai- altijd verbonden met
zuurstof, als kieselaarde (Silicumdioxyde) Si Oj, dat in zuiveren toe-
stand als bergkristal, kwarts en vuursteen optreedt. Het Silicium-
dioxyde vormt (evenals het koolstofdioxyde) een reeks van zouten,
de mlicaten, die het hoofdbestanddeel van veel rotssoorten, vooral
van de kristallijne gesteenten uitmaken.
Om zuiver Silicium te bereiden, verhit nu'u kiezeltliioorkaliuin.
Kj Si Fl,, met Natrium of Kalium :
K^ Si Fl, -i- 4 K = (i K Fl -h Si.
Er heeft een sterke wei-king plaats; na bekoeling bi'engt men de
massa in water; hierdoor lost het Kaliumtluoride op, terwijl Sili-
cium als een bruin poeder achterblijft, dat bij verhitting onder toe-
treding der lucht tot Siliciumdioxyde verbrandt. Wordt het, on-
der afsluiting der lucht, sterk gegloeid, dan wordt het digter en
verandert in een potloodaelitige massa, ^'oegt men bij de stollen,
waaruit men Silicium wil maken, zink, ilan lost het vrij wordende
Silicium in het gesmolten metaal op, en zet zich bij bekoeling af in
den vorm van kristallen, die men door behandeling met verdunde
zuren gemakkelijk van het zink kan scheiden.
Het gekristalliseerd<! kiezel vormt glinsterende, staal-graauwe
kristallen, die glas krassen en een soortelijk gewigt van 2.49 heb-
ben; bij een temperatuur, die tusschen het smeltpunt van gietijzer
en staal ligt, smelten zij.
Silicvii)idio,ti/'h of' Kiezelaard'', Si ü;.
.Moleculairgcwigt 60.
Kiezelaarde is in de natuur zeer verspreid; als mineraal is hef
bekend onder den naam van Kwarl», dat in hexagonale kristallen
optreedt, en in verschillende variëteiten voorkomt (bergkristal,
chalcedon, agaat, vuursteen, enz,), Kiezeldioxyde vormt verder
het hoofdbestanddeel van den zandsteen, van het zand, enz. De
gekristalliseerde kiezelaarde heeft tot soortelijk gewigt 3,6; zij is on-
oplosbaar in water en in alle zuren, met uitzondering van fluoor-
waterstof; in de knalgasvlam smelt zij tot een doorzigtige, glasach-
tige massa. Mengt men fijn poeder van kwarts of wit zand met
viermaal zijn gewigt aan Natriumcarbonaat, en stelt men dit meng-
sel aan zeer sterke hitte bloot, dan smelt het, onder ontwikkeling