Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
TKLLÏiRIUM. I 05
op een selenide: het is kleurloos. i)raiKlbaar, bezit een zeer onaan-
genamen i'euk en is giftig. Uit de oplossingen van veel metaalzou-
ten praecipiteert het in water onoplosbare seleniden.
12. TELLUIUUM.
f
Atoomgewigt = Te. Digtheid van den damp 129.
Dit zeldzame element vindt men, zoowel in vrijen toestand, als
met metalen, goud, zilver, lood, enz., verbonden, vooral in Zeven-
bergen. Het is zilverwit, metaalglanzeml, heeft een soortelijk ge-
wigt van H,25, smelt bij ongeveer 500^ en kan bij de wit gloeihitte
in een stroom vau waterstofgas vervlugtigd woi'den. Wanneer het
in aani'aking met de lucht verhit wordt, dan verbrandt het met een
blaauw-groene vlam tot 1 elluriumdioxyde, TeOg, een wit, kristal-
lijn ligchaam, dat in water oplost, cn daarbij overgaat in tellurig-
zuur, Hg Te 0.{, waarvan een reeks van zouten bestaat, die iellurieleii
genoemd worden. Smelt men Tellurium of een telluriet met sal-
peter, dan ontstaat Kaliumtelluraat, K^, TeO^. Het Telleriumzuur,
dat men daaruit verkrijgen kan, vormt groote, waterhoudende kris-
tallen, li.. Te O^ + ^ ÏI- gemakkelijk hun kristalwater ver-
liezen, en tot een wit poeder, watervrij Tellurimnzuur, luteeu val-
len ; bij verhitting wordt Teliuriumzuin* ontleed in Telluriumtrioxy-
de, Tc O.^, en water.
TeUuriHfittcakrdof, H^ Te, is een kleurloos gas, dal door inwer-
king van zuren op ijzertelluride ontstaat; het riekt naar zwavelwa-
terstof en gedraagt zich tegenover metaalzouten evenals die verbin-
ding.
Zuurstof, Zwavel, Selenium en Tellurium vormen een natuurlijke
groep van elementen, die gekenmerkt is, door dat 1 atoom van ie-
der dezer elementen zich met 2 atomen waterstof vereenigt, waar-
door de verbindingen H^ O, H., S, H^ Se, H., Te gevormd worden.
De drie laatste elementen vertoonen in hun physische eigen-
schappen dezelfde verschillen als chloor, broom en jood (zie bl. 90).
Het gemiddelde der atoomgewigteik van zwavel en Tellurium is
bijna gelijk aan het atoomgewigt van het Selenium, welk element in
zijn physische eigenschappen, zooals soortelijk gewigt, smelt- en
kookpunt, het midden houdt tusschcn de beide andere.