Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SELENIUM, 1 OS
Deze verbinding bezit een eigenaardigen, prikkelenden reuk ; zij
bleekt organische kleurstoften en wordt, vooral bij verwarming ge-
makkelijk ontleed in zwavelwaterstof en zwavel: in deze eigenschap-
pen komt zij met waterstofdioxyde overeen.
KoolntofdiHidphlck of Zwavelkoolstof ^ C S^.
Mnlenilairgowigt 7fi. Digtheid 38.
Wanneer meii zwaveldamp over gloeijende houtskool leidt, dan
vormt zich een vlugtigc verbinding, G S«, die zich bij afkoeling
verdigt tot een zware, kleurlooze vloeistof, welke onoplosbaar is in
water en zeer onaangenaam riekt. Zwavelkoolstof kookt bij 43,3^.
en heeft een soortelijk gewigt van 1,272 : een mengsel van lucht en
damp van zwavelkoolstof ontvlamt recfls bij en verbrandt tot
koolstofdioxyde en zwaveldioxyde. Zwavelkoolstof is een uitste-
kend oplossingsmiddel voor harsen, vette oliën, kautchouk, phos-
phorus, zwavel, enz., en wordt daarom in de techniek veel gebruikt;
zoowel wegens haar vlugtigheid (in gemakkelijke ontbrandbaarheid,
als wegens haar giftige eigenschappen moet men met deze stofvoor-
zigtig omgaan.
De verbijidingen van zwavel met waterstof en van zwavel met
koolstof lu^bben groote overeenkomst met de oxydeJi van deze ele-
menten. niet alleen wat de zamcnstelling betreft:
Water.......H, O Waterstofsulphide . . H.^ S
Waterstofdioxyde . 11., O., Waterstofdisulphide . H.» S.
Koolstofdioxyde . . t.' ()., Koolstofdisuly^hide . . C S„,
maai' ook in haar scheikundig gedrag: hetzelfde geldt voor veel
andere oxyden en sulphiden.
Zwavel verbindt zich onmifldelijk met de elementen der ehloor-
groep; leidt men chloorgas over gesmolten zwavel, dan vormen zich
de volgende verbindingen ; C'1.-, Ö., en (% S. die beide vloeibaar zijn;
Cl, S., kookt bij 138", Cl, ?? bi] fiV.
11. SELENIUM.
Atoomgewigt 79,5 = Se. Digtlieid van den damp 7U,5.
Selenium is een zeldzaam element, dat, zoowel in vrijen toestand
als in zijn verbindingen, groote overeenkomst heeft met zwavel.