Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
WATERSTOFDISULPHIDE,
leed; een tweede groep van metalen levert, evenals ijzer sulphiden,
die in water onoplosbaar zijn, maar door zuren ontleed worden ;
terwijl een derde groep sulphiden vormt, die in water oplosbaar
zijn; in de oplossingen van deze metalen brengt zwavelwaterstof
dus geen praeeipitaat te weeg. ook niet als er een alkali wordt toe-
gevoegd.
Veel der onoplosbare sulphiden zijn gekenmerkt door bijzondere
kleuren; daarom Avordt zwavelwaterstof niet alleen als een sehei-
dingsmiddel voor deze drie groepen, maar ook dik^vijls als een her-
kenningsmiddel voor de afzonderlijke metalen gebruikt. De vol-
gende tabel, waarin de meest voorkomende metalen zijn opgenomeu.
zal ons dit duidelijk maken :
Groep. Groep. (1) ! Groep.
Mfitalen, wier sulphi-i Metalen, wier sulphiden on- i Metalen, wier sulphiden on-
den oplosbaar zijn , oplosbaar zijn in water, i oplosbaa r zijn in water
in water en in ' maar oplosbaar in ver- en in verdunde
verdnnde zuren. dunde zuren. 1 i ztnen.
Kalium. Zink . . - wit. Koper . . . . - zwartbruin.
Natrium. IJzer . . - zwart. Lood . . . . - zwart.
Baryum. Mangaan - vleeschkleurig. Bismuth . . . - zwartbruin.
Strontium. Kobalt . - zwart. Cadmium . . - geel.
Calcium. Nikkel . - zwartbruin. Stibium . . . - oranje.
Magnesium. Arsenicum (2) - geel.
Tin - lichtgeel.
Kwik
Zilver . . . . - zwart.
Goud . . . . - zw^artbruin.
Platina . . . - zwartbruin.
Waterstofdhulphidif, H^ S.,.
Mnlocul.nrgcwigl (»6.
Giet men een oplossing van Caleiumdisulphide, Ca S.^, druppels-
gewijze in verdund zoutzuur, dan scheidt zich waterstofdisulphide.
nis een zware olieachtige vloeistof af:
CaS., -f- 2 H Cl = H. -+- Ca Cl.
(1) Aiutniniuiii en Climoin voniieii op den natten weg geen sulphiden.
(2) Het Arsenicum is hier onder de metalen opgenoemd, hoewel hét in
de tabe! tot de niel metalen gebragt wordt; zie daarover liet hoofdstnk
Arseniciun