Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
zwavelwateestof. löl
gas, en werkt reeds, in kleine hoeveelheden met veel lucht ge-
mengd schadelijk op de gezondheid. Iu water is het tamelijk
oplosbaar; l vol. water lost bij O" 4,37 vol. eu bij IS''3,23 vol.
van het gas op; deze oplossing maakt blaauw lakmoespapier rood
en bezit den eigenaardigen reuk en smaak der verbinding. Wan-
neer het tot — 74** afgekoeld wordt, of zich bij gewone temperatuur
onder een druk van 17 atmospheren bevindt, verdigt het zich tot
een kleurlooze, beweeglijke, sterk lichtbrekende vloeistof, die bij
— 85" vast wordt.
Zwavelwaterstof bevindt zich in de natuur in vulcanische gassen
eu opgelost in water, in de zoogenaamde zwavelbronnen (Aken,
Bentheim, enz.}: het ontstaat bij de rotting van zwavelhoudende
organische stoffen, zooals eiwit, en door desoxydatie van sulpluiten.
bij aanwezigheid van in omzetting verkeerende plantaardige en
dierlijke ligehamen (grachten te Amsterdatu).
J)e zameustelling van zwavelwaterstof wordt gevonden door een
stukje bladtin (Stanniol) in een bekend volumen van het gas te
verhitten ; er vormt zich tinsulphide, terwijl de vrijwordende wa-
terstof dezelfde ruimte inneemt als het oorspronkelijke gas; 2 vol.
of 34 gew. deeleu zwavelwaterstof bestaan dus uil 2 vol. of 2 gew.
deelen waterstof en 1 vol. of 16 gew. deelen zwaveldamp.
Brengt men in het gas een platiuadraad, die door een electrischen
stroom tot gloeijing verhit is. dan wordt het eveneens ontleed iu
zwavel en in waterstof; ook op (leze wijze kan men de zamenstel-
ling van het gas bepalen.
Zwavelwaterstof is een belangrijk herkenuings- en scheidings-
middel voor metalen; ten opzigte van hun verhouding tegenover
dit gas, kan men de metalen in verschillende groepen verdeden.
Leidt men zwavelwaterstof in een oplossing vau een koperzout,
waarbij nu;n eein'ge druppels zoutzuur gevoegd heeft, dan ontstaat
een zwarte neerslag van kopersulphide ; op die wijze kan al het koper
uit de oplossing verwijderd worden :
Cu S O, 4- H., 8 — Cu S 4- 11. SO,.
Leidt men zwavelwaterstof in een oplossing van een ijzerzout,
dan heeft er geen verandering plaats ; ijzersidphide kan iu tegen-
woordigheid van een zuur niet bestaan, zooals wij reeds bij de be-
reiding van zwavelwaterstof gezien hebben ; voegt nieu echter een
oplossing van een alkali (bijtcjide potasch of ammoniak j toe, waar-
door het vrije zuur geneutraliseerd wordt, dan scheidt zieh ijzer-
sulphide af:
FeSO^ 4- .2 kOll 4- ll^S — Ke S 4- Iv.SO, 4- 3 li, O.
Even als het koper gedragen zich tegenover zwavelwatei'stof
eenige andere metalen, wier sulphiden door zuren niet worden out-