Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
/,\V A V K L R lï. BI \ DIN' GEN. 99
On darzivavplig zuur of Hj/drohypoHulphwt. H^ S« O3.
Kookt men een oplossing van Natriumsulphiet met. zwavelbloe-
men, of leidt men /-waveldioxyde in een oplossing van Natriumsul-
phide, dan verkrijgt men Nati'iumhyposulphiet (onderzwaveligzure
soda), een zout, dat in de photographie gebruikt wordt om de beel-
den te fixeren, daar het de eigenschap bezit om de zilververbindin-
gen, die geen werking van het liclit ondergaan hebben, op te lossen.
Voegt men bij een oplossing vau dit zout een sterk zuur, dan
w^ordt onderzwaveligzuur vrij; zeer spoedig echter wordt het ontleed
in zwavel, die als fijn poeder zich afscheidt, en in zwaveligzuur :
H.S.O, — S -h H„SO,.
Zwaveldioxyde verbindt zich niet alleen onmiddelijk met zuur.stof,
maar ook met chloor en vormt de verbinding SO, CL. Even als
zich zwaveltrioxyde met een molecule water vereenigt tot zwavel-
zuur, verbindt het zich ook met een molecule chloorwaterstof tot
SO3HCI. Deze verbindingen zijn daarom van belang, omdat zij
uit zwavelzuur ook ontstaan op een wijze, die een gelijksoortig ge-
volg heeft voor veel stoffen, die men, evenals de zuren kan be-
schouwen als water, waarin 1 atoom waterstof door een groep van
atomen l^een zamengesteld radikaal) verplaatst is. Brengt men
water met een verbinding van chloor en phosphorus, phosphorpenta-
chloride, PCI-, te zamen. dan ontstaan waterstofchloride en phos-
phoroxychloride :
H^O -h PCI, = 2 HCl -t- POCI3.
Laat men phosphorpentachloride op geconcentreerd zwavelzuur
inwerken, dan hebben de volgende reactie's plaats :
1. H, SO, + P Cl, = \IC\^?0 CI3 -h H Cl SO,.
2. H Cl S O3 + P Cl, = H Cl + P O CI3 CI3 S O,.
Het zwavelzuur verliest dus tweemaal 1 atoom waterstof en 1
atoom zuurstof en daarvoor t,reedt chloor in de plaats ; de atoom-
groep HO wordt dus door chloor vervangen. Wij kunnen het
zwavelzuur beschouwen als 2 moleculen water, waai'in 2 atomen
waterstof door de groep S Og vervangen zijn, en dit op de volgende
wijze voorstellen 1
H.W ,, SO,/ HOH SüH