Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
/WAVRrZUTH.
07
Het salpeterzuur brengt men in de kamers door een mengsel
van zwavelzuur en salpeter boven de brandende zwavel te verhitten,
en de flampen met het zwaveldioxyde te laten intreden, of door op
den bodem der kamers vlakke, met salpeterzuur gevulde pannen te
plaatsen. He kamer, die het verst verwijderd is van den oven, waar
de zwavel verbrand wordt, staat in verbiiuling met een hoogen
schoorsteen, waardoor de iioodige Inchttrek verkregen wordt : daar
hierdoor, met de stikstoi' tevens een deel der gasvormige oxyden
van stikstof zon ontsnappen, leidt men de ontwijkende gassen eerst
door een hoogen. looden cilinder, die stukken coak bevat, welke
met zwavelzuur bevochtigd zijn ; het zwavelzuur absorbeert het
grootste gedeelte der stikstof-zunrstofverbindingen en wordt met
deze weder in de kamers gebragt. Op den bodem der kamers ver-
zamelt zich verdund zwavelzuur, het zoogenaamde kamerzvur, dat
een soortelijk gewigt van 1,(5 heeft. Dit wordt in looden pannen
verhit, waarl)ij waterdamp ontwijkt, totdat het soortelijk gewigt tot
1,72 geklommen is, en kan in dien toestand reeds voor verschillende
doeleinden gebruikt worden. Om het zuur verder te concentreren,
moet dc verhitting voortgez(^t worden in retorten van glas of van
platina, daar sterk zwavelzuur het lood aantast en het smeltpunt
van het lood niet veel hooger ligt. dan hef kookpunt van het gecon-
centreerde zwavelzuur ; er destilleert nu verdund zuur over, dat we-
der in de looden j)annen gebragt wordt: zoodra de vloeistof in de
retort een soortelijk gewigt van 1,8 verkregen heeft, houdt men op
met verhitten. Het zoo verkregen product wordt onder den naam
van FjiUfi'Uch zicacelzunr in den handel gebragt : het is niet volko-
men zin'vcr, maar bevat nog water, gewoonlijk lood, oxyden van
stikstof en niet zelden sporen van arsem'k; ten gevolge van orga-
nische stoffen, zooals strootjes, enz., die er ligt invallen, en die
door het zuur verkoold worden, is het dikwijls meer of minder
bruin gekleurd. Om uit dit ruwe zwavelzuur het zuivere zuur te
verkrijgen, moet het op nieuw gedestilleerd worden : in den beginne
gaat er verdund zuur over ; wanneer het kookpunt tot 888^ geste-
gen is, destilleert geconcentreerd zwavelzuur : dit heeft bij O" een
soortelijk gewigt van 1,854. het is nog niel geheel watervrij, maar
bevat 98,5 procent H, ^O^. Koelt men dit sterk af, dan verkrijgt
men kleurlooze kristallen, die uit de zuivere verbinding H.^^ S O^
besta«'m. Hel volkomen watervrije zwavelzuur kan niet zonder ont-
leding te ondergaan gedestilleerd wonU'n : bij verhitting ontwijkt
eerst een kleine hoeveelheid zwaveltrioxyde en daarna destilleert bij
338® eeit zuur, dat weder 98,5 procent Ho SO^ bevat.
Geconcentreerd zwavelzuur heeft gi'ootc verwantschap tot water
en trekt zeer spoedig waterdamp uit de lucht aan : het wordt daar-
om dikwijls gebruikt om gassen te droogen en om bij een lage
temperatuur vloeistoffen te verdampen : tot dit laatste doel bezigt
I 5