Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
ZWAVEL/TTÜR.
die gemakkelijk zmirstof afgeeft. Zulke verbindingen zijn salpeter-
zuur, stikstoftetroxyde en stikstoftrioxyde, die daardoor lot stik-
stofdioxyde gereduceerd Avorden :
3 SO. 2 H.O -h 2 HNO3 3 H, SO, 2 NO.
Het gevormde stikstofoxyde verbindt zich echter terstond Aveder
met zimrstof, Avaardoor stikstoftrioxyde of stikstoftetroxyde ont-
staat, al naar dat er meer of min{lcr zuurstof aauAvezig is; beide
oxyden geven bij aauAvezigheid van Avater en zwaveldioxyde op
nieuAv zAvavelzuur en stikstofoxyde :
S O, H, O H- N, O, = H, S O, 2 N O.
He oxyden der stikstof spelen dus de rol van een zuurstofdrager
en de oxydatie, die onder den invloed van de zuurstof der lucht
slechts langzaam geschiedt, heeft bij aauAvezigheid van ileze verbin-
dingen snel plaats. Volgens de theorie zou egn oneindig kleine
hoeA'eelheid salpeterzuur A'olfloende zijn om een oiibegrensde hoe-
veelheid ZAvaveldioxyde, Avater en zuurstof in zAA^avelzuur om te zetlen.
Om door middel van de bovengenoemde reactie's zwaA'elzuur
fabriekmatig te bereiden, wordt zwavel in een luchtstroom ver-
brandt, of ijzer- of koperkies bij toetreding van lucht in een oven
verhit, waardoor de metalen geoxydeerd worden en ZAvaveldioxyde
ontAvijkt. Het ZAvaA'cldioxyde komt veiTolgens met lucht gemengd
in groote kamers (waarvan er een in Fig. 29 is afgebeeld), die van
binnen met lood bekleed zijn, en Avaarin uit een stoomketel B
stoom Avordt geblazen. (1)
(1) Wuinecr in de kntners tn weinig waterdomp aanwezig is, dan vorm!
ziiii fjoii eigenaardige, kristaliijne verbinding
zwavel/Aiur, salpeterzuur en slikstolUioxydy ontleedt wordl.