Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
zwAVKL/rtJiï.
wovflt het ontleed in 3 vol. zwaveldioxyde en 1 vol. zuurstof.
Zwaveltrioxyde bezit buitengewoon groote verwantschap tot water
en verbindt zich daarmee tot zwavelzuur, HgSO^, onder vrij wor-
ding van veel warmte; werpt men een kristal in water, dan hoort
men een sissend geluid, alsof men gloeijend ijzer in water dompelt.
De oxyden, die zich met water tot een zuur verl)inden, noemt
men veelal anhydriden; zwaveltrioxyde draagt daarom ook den
naam van zwavelzuuranhydride.
ZwareJznnr of lïihjiflromlphant^ H^ S
Molociil.iirgewif^t 98.
Zwavelziiin- is het belangrijkste van alle zuren ; in de nijverheid
wordt iiet veelvuldig aangewend en voor den scheikundige is het
het middel, om bijna alle andere zuren te bereiden, zooals wij reeds
bij het salpeterzuur, het zoutzuur, enz. gezien hebben. Zwavelzmir
wordt zoo veelvuldig en in zulke groote hoeveelheden gebruikt, dat
in een fabrieksdistrict van Engeland (Zuidlancashire) alleen weke-
lijks meer dan (50000 centenaars van dit zuur geproduceerd worden.
Het zwavelzuur is reeds lang bekend ; vroeger werd het in Duitsch-
land, vooral in Nordhitusen, gemaakt door verhitting van geroos-
terd ijzervitriool (ijzersulphaat); hierdoor verkrijgt men een meng-
sel van zwavelzuur en zwaveltrioxyde, dat onder den naam van
rookend of Nordhüuser zwavelzuur bekend is, cn vooral in de ver-
werij tot oplossen van indigo gebruikt wordt.
ijzervitriool (1) heeft tot formule Fe S O, + 7 Hg O ; bij verhit-
ting verliest dit 0 moleculen water; het zevende ontwijkt eerst bij
een temperatuur, waarbij het zout ontleed wordt; in den beginne
ontwijkt veel zwaveldioxyde en verdund zwavelzïiur, later destilleert
het rookende zuur, terwijl ijzersesquioxvde (Doodekop) achter
blijft : . ' '
2 Fe S O, = Fe, O, S O, + S O,.
I)e methode, die tegenwoordig in het groot voor de fabriekatie
van zwavelzuur gevolgd wordt, belust daarop, dat een oplossing van
zwaveldioxyde in water onder opname van zuurstof in zwavelzuur
overgaat; dit geschiedt langzaam, wanneer de oplossing aan de
lucht is blootgesteld, sneller, Avanneer een verbinding aanwezig is,
(1) Könige sulphoten worden vitriolen gennenui, zoo ondersrheidt mon:
hlaauwe- of kopervitriool, groene- of ijzfirvitriooi cn witte- of zinkvitriool;
dezen naam hebben zij to danken aan bun goed gevormde kristallen, dip
vcol gelijken op glaasjes (vitriola). Zwavolznnr is om dozfifilo reden in bet
dageÜjkscb loven bekend onder don naam van vitrioololie.