Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 zwAVEi/niroxYDE.
overgaat, en dat de vrijwordende waterstof met de klenrstof een
ongekleurde verbinding aangaat. Bevochtigt men vlekken, die
door gekleurde vruchten, zooals boschbessen, kersen, enz., in lin-
nengoed gekomen zijn, en houdt men ze vervolgjens boven brandende
zwavel, dan verdwijnen zij, maar komen na eenigen tijd weer te
voorschijn, waanneer men de gebleekte kleurstof niet uit liet goed
gewassclien heeft; de met de kleurstof verbonden waterstof toelt,
wordt door de zuurstof der lucht tot water geoxydeerd.
De bleckende werking van zwaveligzuur is reducerend, terwijl
chloor door oxydatie werkt; men gebruikt om die reden zwavel-
dioxyde om in door chloor gebleekte stoffen (katoen, papier, enz.J
het overtollige chloor, dat op den duur op het goed ontledend
werkt, te verwijderen (antichloor) :
S ()., Hg O + -- FTg S O, 4- 2 H
De oplossing van zwave]di?)xyde in w^ater smaakt zum' eif maakt
blaauwe lakmoes rood ; zij moet als een oplossing van zwnveligzuur
of hydrosulphiet H^ S O.j beschouM^d worden, ofschoon deze verbin-
ding niet in vrijen toestand kan verkregen w'orden, daar de oplos-
sing bij verdamping weer in water en zwaveldioxyde ontleed wordt ;
koelt men deze echter tot — 5® af, dan vormen zich kristallen, die
tot formule hebben H„ S O^ -f- 14 H2 O.
V(n-vangt men de waterstof van het zwaveligzuur door metalen,
dan ontstaat een reeks van zouten, die sulphieten genoemd Avorden;
deze worden, evenals de carbonaten, door sterke zuren ontleed,
onder vrijwording van zwaveldioxyde :
NagSO., -h 2 HCl — 2 Na Cl 4- H. O SO..
Zwavelirioxyde of Zwnrplzuvrauhydride, SO.j.
iMoleruinirgewigt 80. Digtheid AO.
Leidt men een mengsel van zwaveldioxyde en zuurstof over
gloeijend platinaspons (fijn verdeeld platina), dan verbinden zij zich
tot zwaveltrioxyde of zwavelzuuranhydride. Gemakkelijker ver-
krijgt men deze verbinding, wanneer men het zoogenaamde roo-
kende of Nordhäuser zwavelzuur in een retort zacht verhit en de
dampen in een goed gcdroogden ontvanger, die met een koudma-
kend mengsel omgeven is, opvangt.
Zw^aveltrioxyde vormt witte, glinsterende kristallen, die bij 29*^
smelten en bij 46® koken; waimeer deze geruimen tijd bewaard
Avorden, ondergaan zij een verandering en worden dan eerst bij 100®
vloeibaar. Zij oefenen geen ^veiking uit op blaauw lakmoespapier
en laten zich kneden als Avas, zonder de huid aan te tasten. Leidt
men den damp van zwaveltrioxyde door een roodgloeijende buis, dan