Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZWAVELDIOXYDE. 93
Trithionzuur.....H^ S^
Tetrathionzuur . . . . H2 S^ O^,
Pentathionzuur .... H.^ S. 0^.
Deze zuren leveren een goed vooi'beeld op van de wet der verbin-
ding in de eenvoudige veelvouden der verbindingsgewieliten.
Zwaveldio.ryde, HO.^-
Müleculairgewigt 6i. Digtheiti 32.
Zwaveldioxide is een kleurloos gas, dat den verstikkenden reuk
van brandende zwavel bezit en tot soortelijk gewigt heeft 2,21;
1 vol. water absorbeert bij 10« 51,38 vol./bij 20'> 36,22 vol. van
dit gas. Bij — 10® verdigt het zich tot een kleurlooze vloeistof,
die bij — 7^»® vast wordt.
In plaats van door verbranding van zwavel, maakt men zwavel-
dioxyde in het klein gewoonlijk door verhitting van koperdraaisel
met geconcentreerd zwavelzuur.
2sg.j O, + Cu = so, + O, + 2{}} O.
, Men vangt het gas op; even als koolzuur, door het op den bodem
eener tleseh te leiden, of boven kwik ; om het in den vorm van vloei-
stof te verkrijgen, leiflt men het, na gewassehen te zijn, door een
spiraalvormig gewonden buis, die met een mengsel van ijs en zout
omgeven is, en verzamelt.de geconcentreerde vloeistof in een kolfje,
dat met hetzelfde koudmakende mengsel omgeven is. Heeft men
een voldoende hoeveelheid der vloeistof verkregen, dan smelt men
den hals van het koltje toe en kan het vloeibare oxyde op die wijze
voor latere proeven bewaren. Wanneer deze vloeistof aan de lueht
wordt blootgesteld, dan vei-dampt zij zeer snel; daarbij wordt zoo-
veel warmte latent, dat men kwik gemakkelijk vast kan laten wor-
den, door het in een dun reageerbuisje te doen, dat met watten om-
geven is, waarop men vloeibaar zwaveldioxyde giet, en de verdam-
ping door er op te blazen versmelt. Wanneer zwavel in overmaat
van zuurstof tot dioxyde verbrandt, dan verandert het volumen van
het gas niet; daar echter de digtheid van zwaveldioxyde juist twee-
maal grooter is dan die van zuurstof, zoo volgt daaruit, dat het uit
gelijke gewigtsdeelen zuurstof en zwavel bestaat, en dat 1 vol. zwa-
veldamp zicli met 2 vol. zuurstof tot 2 vol. zwaveldioxyde vereenigt.
Zwaveldioxyde bleekt veel organische kleurstoffen, bijv. die
der bloemen; in het groot wendt men het aan om wol en zijde
te bleeken, die niet tegen de werking van chloor bestand zijn;
het bleekend vermogen berust daarop, dat zwaveldioxyde bij aan-
wezigheid van water, dooi- opname van zuurstof, in zwavelzuur