Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 oxyden der zwavel.
Zwavel is dus dimorph. Verhit men gesmolten zwavel, dan wordt
fle vloeistof', die eerst geel en dun w^as, donkerder en dikker, en
vormt bij 230® een rood-bruine massa, die zoo taai is, dat men ze
naauw(;lijks uit het vat kan gieten. Brengt men deze in een groote
hoeveelheid koud water, zoodat zij snel afkoelt, dan verkrijgt men
een bruine, weeke, veerkrachtige zelfstandigheid, de amorphe zwa-
vel, die een soortelijk gewigt heeft van l,9f). Zij verandert im kor-
ten t,ijd, soms in cein'ge uren, weder in de gewone, brooze, gele zwa-
vel; bij lOO** heeft deze verandering plotseling plaats, waarbij
zooveel warmte vrij wordt, dat de temperatuur tot digt bij het smelt-
punt stijgt. AVordt dé gesmolten zwavel boven 250" verhit, dan
wordt zij weer (hm vloeibaar; de donker gekleurde vloeistof kookt
bij 490® en gaat dan in een rood-bruinen damp over.
Zwavel is onoplosbaar in water, weinig- oplosbaar in alcohol, uiaar
gemakkelijk oplosbaar in zwavelkoolstof en in terpentijnolie; uit
deze oplossingen zet zij zicli, bij langzame verdamping van het op-
lossingsmiddcd, in goed gevormde kristallen af, die denzelfden vorm
bezitten als de kristallen, die in dc natuur gevonden worcUni. De
amorphe zwavel is, ook nadat zij vast geworden is, in zwavelkool-
stof onoplosbaar, bloem vau zwavel is (ien mengsel van zulke onop-
losbare en van rhombische zwavel.
Verhit men zwavel aan dc lucht of in zuurstof, dan ontvlamt zij
en verbrandt met een blaauwe vlam tot zwaveldioxyde, een gas, dat
een (ngenaardigen, verstikkenden reuk bezit; verder verbindt zich
zwavel onmiddelijk met de elementen der cliloorgroep, met kool-
stof en veel andere enkelvoudige stofl'en ; veel metalen verbranden
in zwaveldamp even als in zuurstofgas, en vormen sulphiden.
Oxydati en oxyzaren der zwavel.
Zwavel vormt met zuurstof twee oxyden : zwaveldio?:yde, S O.,,
en zwaveltrioxyde, S ; beide vereenigen zich met een molecule
water, waardoor H^SO^, waterstofsulphiet of zwaveligzuur, en
H., S O,, waterstofsulphaat of zwavelzuur ontstaan ; bovendien vormt
zwavel }iog vijf andere oxyzuren, waarvan de oxyden onbekend zijn.
De laatste zuren zijn weinig belangrijk en in vrijen toestand zeer
onbestendig; wanneer de waterstof echter door metalen vervangen
wordt, dan leveren zij goedgevormde zouten. De zamenstelling van
de oxyzuren der z^vavel is de volgende :
Zw^aveligzuur.....H^ S O.j
Zwavelzuiu'......Hg S O,,
Ondcrzwaveligzuur . . ll^ S^ O^
Dithionzuur (1) . . . . HI Sg Og
(1) Dc naam dei' laatste vier zuren is algeleiil van de gneksclie benaming
n t ixf'i I7i>l
van zwavel