Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DU ZWAVEL,
iiafcuuriijke groep, wier leden iu hun seheikiuulige eigenschappen
zeer veel overeenkomen; van alle andere elementen onderscheiden
zij zich, doordat zij met waterstof gasvormige verbindingen vormen,
die sterke zuren zijn en wier moleculen nit 1 atoom van het
element en 1 atoom waterstof bestaan. Hoe grooter de ver-
wantschap tot waterstof is, zooveel te kleiner is tie affiniteit tot
zuiu'stof. Oxyden eu oxyzuren van Fluorium konden tot dusverre
nog niet bereid worden ; die van liet chloor worden door broom en
jood ontleed, terwijl omgekeerd chloor deze elementen uit hun
waterstof-verbindingen verdrijft.
De physische eigenschappen van deze enkelvoudige stoffen ver-
anderen met de atoomgewigteit; hoe grooter het atoomgewigt is,
hoe hooger het kookpunt en het smeltpunt ligt; is het soortelijk ge-
wigt grooter, (hm is de kleur donk(;rder. l>ij de gCAVone tempera-
tuur is chloor een gas, broom een vioeist(^', jood een vast ligehaam 5»
het vloeibare chloor is een g(,'le, doorzigtige vloeistof, met een soor-
telijk gewigt van 1,83; broom is slechts in dunne lagen doorschij-
nend en heeft soortelijk gewigt 3,97, terwijl gesmolten Jodium
ondoorzigtig is cn een soortelijk gewigt van 4,95 bezit.
Het atoomgewigt (en bij gevolg ook de digtheid van den damp)
vau broom is ongeveer het gemiddelde van dat van chloor eu van
35 5 _[_ 127
jood : —^—----— 81,25 (in plaats van 80), en in al zijn eigen-
genschappen staat Bromium tusschen Chlorium en Jodium in.
10. SULFHUE or ZWAVEL.
Atuumgewigt 32 S. Digliicid vau don dain[» = 32.
De zwavel is reeds sedert de oudste tijden bekend; zij wordt in
vrijen toestand gevonden iu de nabijheid van nog werkzame eu van
uitgedoofde vulcaneu ; in Europa vooral op Sicilië en IJsland. In
verbinding met metalen levert zij veel belangrijke ertsen, bijv. Lood-
glans, Pb S, Zinkblende, Zn S, IJzerkies, Fe S^, Koperkies, Cuo S,
Fe« S3, enz. Met zuurstof en metalen vereeuigd, vormt het een
klasse van zouten, die mdpludeit of zwavelzure zouten genoemd wor-
den; van deze komen er eenige dikwijls als mineralen voor, bijv.
Gips of Calciumsulphaat, ('aSO^ -f- 2 H., O, Zwaarspaath ofBaryum-
sulphaat. Ba SO,, Glauberzout of Natriumsulphaat, Na., SO, +
10 H., O, enz.
De in de natuur voorkomende zwavel is gewoonlijk met andere
minerale stoifen gemengd; om ze daarvan te zuiveren, verhit men