Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
FLCOORUATKRSTOF. 89
kregen worden. Door inwerking van droog Jodium op zuiver zilver-
fluoride, heeft men een kleurloos gas verkregen, dat glas niet aan-
tast, en dat in aanraking met bijtende potasch, Kaliumfluoride eu
waterstofdioxyde vormt. Dit schijnt zuiver Fluorium geweest te zijn :
2 F1 -h 2 K O H = 2 K F1 + H, O,.
Flmoncalerslof, F1 H.
Verhit men fijn poeder van (.'alciumHuoride fvloeispaath) met
geconcentreerd zwavelzuur, dan ontwikkelt zich kleurloos Fluoor-
waterstofgas, terwijl Calciumsulphaat achterblijft:
Ca [pj-h 2 FIH-f-CaSÜ,.
De bewerking moet geschieden in een retort van lood of van
platina, daar glazen vaten worden aangetast.
De gasvormige verbinding verdigt zich door sterke afkoeling tot
een khuirlooze, zeer vlugtige vloeistof, die iu de hoogstt; mate
])ijtend is en op de huid pijnlijke wonden en zweren veroorzaakt;
dezelfde werking oefent de damp uit, zoodat men bij de behande-
ling van dit ligehaam zeer voorzigtig moet zijn. Fluoorwaterstof
is zeer oplosbaar in water en verbindt zich daarmede onder vrijwor-
ding van warmte; de sterk zure oplossing, die gewoonlijk Flitoor-
waierdofzmr genoemd wordt, bewaart men het best in flesscheu
van guttapercha. De belangrijkste eigenschap van deze verbinding
is haar werking op glas; dit wordt door fluoorwaterstof aangetast
ten gevolge van de neigiiig van het fluoor om zich met kiezel (een
hoofdbestanddeel van het glas) tot een gasvormige verbinding te
vereenigen. Men gebruikt daarom zoowel het gasvormig zuur, als
de oplossing in water om glas te etsen. De glazen plaat wordt
met een dun laagje was, of beter met een mengsel van mastik,
asphalt en een weinig terpentijn, bedekt; op de plaatsen, die geëtst
moeten worden, wordt dit vernis met een stalen punt weggenomen;
het zoo toebereide glas wo}'dt in een looden toestel aan de werking
van het zuur blootgesteld; met benzol of terpentijn kan men later
het overige vernis verwijderen.
Op dezelfde wijze kan men Huoorverbindingcn gemakkelijk aan-
toonen ; men verhit ze namelijk in een platinakroes met zwavelzuiu*
en laat de dampen inwerken op een glazen plaat, die men met een
laagje vernis heeft bedekt, waarin eenige letters gegraveerd zijn.
De vier elementen, die wij in de voorgaande bladzijden hebben
behandeld, (Chlorium, Bromium, .Jodium en Fluoriunj) vormen een