Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IMiKIDlNCi. 3
hangt, waarop gewigteu gelegd worden tot dat het eveiiwigt her-
steld is ; vervolgens verbindt men de l-vonuige buis door een
kautehoukl)uisje luclitdigt met de bovenste opening van een vat,
(lat met water gevuld eji aan den bodem van een kraan voorzien is
laspirator). Opent men nu die kraan, dan vloeit het water uit het
vat, terwijl de lucht, die het water motit vervangen, door de ope-
ningen van de onderste kurk intreedt en een luclitstrooni veroor-
zaakt. die de verbranding der kaars onderhoudt. \ oor dat men de
kraan opent, steekt men de kaars aan en brengt ze snel weer in de
buis ; nadat zij eenigen tijd gebrand heeft, neemt men het kaut-
ehoukbuiöje weg, zoodat de toestel weder vrij aan de balans hangt,
en dan ziet men, dat het gewigt van den toestel is toegenomen : de
balans slaat door naar dien kant, waar de toestel hangt.
11e bestanddeelen der kaars (koolstof en waterstof) hebben zich
met de zuurstof der luoht verbonden, en de gevormde produkten
(koolzuur en water) zijn door de bijteiule soda teruggehouden.
Verhit men gesmolten lood in aanraking met de lueht, dan be-
dekt zich het metaal spoedig met een geel huidje ; neemt men dit
weg, dan komt weder de schitterende o])pervlakte van het lood te
voorschijn, om weldra weer plaats te maken voor (;en geel huidje :
door deze handelwijze voort te zetten kan men al het lood in een
geel poeder (loodoxyde) veranderen. Doet men deze proef met
een afgewogen hoeveelheid lood en weegt men Utej' het verkregene
gele poeder, dan blijkt het wederoni, dat het gewigt is toegenomen.
Door naauwkeurige onderzoekingen van nlle bekende scheikun-
dige verschijnselen is gebleken, dat er nooit rerlien rou -sfoj' plaats
heeft: dat stof evenmin kan vernietigd, als uit niets worden voort-
gebragt; dat bij seheikinidige verschijnselen, zooais het branden
van een kaars, veranch'ring van loestaiui der stol', nooit «'eliter ver-
nietiging van stof optreedt.
l)ejuisth(Md van deze gewigtige eer>te grondstelling der seiiei-
kunde werd langzamerhand bewezen, doordat men vond. dat bij
alle eheniische versehijnseleu het gewigt der iigohnmen. welke op
tilkander werk(Mi. steeds even groot blijft : eerst sedert de in-
voering dei' balans, die een belangrijk hul]))niddel is voor schei-
kundige onderzoekingen, heeft zich de scheikunde tot wezenlijke
wetenschap ontwikkeld.
In Fig. 2 zien wij een balans afgebeeld, zooals die dikwijls door
de scheikundigen wordt gebruikt. He hefboom is van geel koper
(messing) en in zijn midden van een driekant mes van hard staal
voorzien, dat op een vlak, horizontaal geplaatst plaatje agaat rust.
De uiteinden van den hefboom zijn eveneens van harde stalen
messen voorzien, hieraan worden de schalen door middel van stalen
haken bevestigd. Door deze inrigting wordt de wrijving zeer ge-
ring, wat noodzakelijk is om de balans gevoelig te doen zijn. Om