Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 klöouiuji.
.looclztiur ontstaat door inwerking van ehloor op Jodium en
water :
J + 3 II, O + 5 ( '1 = H .1 O3 + 5 H
alsmede Inj oxydatie van Jodium door warm salpeterzuur. Het is
een vast ligchaam, dat in witte tafels kristalliseert en bij 170» in
joodpentoxyde, J^ O., (joodzuuranhydride) en water ontleed wordt;
joodpentoxyde geeft bij sterker verhitting jood en zuurstof.
Groote overeenkomst met joodzuur heeft perjooizuur (overjood-
zuurj, dat zich bij verhitting in water en joodheptoxyde, J^ O.,
ontleedt.
V'irhindluf/en vau Jod'imn eu^stikslof.
De drie atomen waterstof in ammoniak kunnen geheel of gedeel-
telijk door Jodium vi^rvangen worden. Deze verbindingen zijn
zwarte poeders, die de eigenschap bezitten om hevig te exploderen,
wanneer men ze in droogen toestand met een vast ligchaam aan-
i-aakt; dikwijls heeft deze ontleding, waarbij violette dampen van
Jodium optreden, ook van zelf plaats. Men verkrijgt ze door in-
werking van een oplossing van ammoniak op jood; om zuiver
joodstikstof, N J3, te bereiden, voegt men bij een verzadigde oplos-
sing van Jodium in alcohol de driedubbele hoeveelheid van een
geconcentreerde ammoniakoplossing, waarbij de volgende reactie
plaats heeft:
4NH3 + 6 J = NJ3 + 3NHiJ.
!l. FLUORIUM OF FLUÜOK.
Atüomgewigt l'J = Fl.
Fluoor komt met metalen verbonden in vele mineralen voor. De
belangrijkste zijn Yloeispaath of Calciumfiuoride, CaFL, dat in den
dobbelsteen vorm kristalliseert en vooral zeer schoon gevonden wordt
in Derbyshire in Engeland, en Kryolieth, 3 NaFl, AlFl,, dat in
groote hoeveelheden in Groenland voorkomt. Fluoorverbindinpn
vindt men ook in kleine hoeveelheden in het dieren- en plantenrijk,
bijv. in het email der tanden.
[n vrijen toestand is dit element nog zoo goed als onbekend ; de
moeijelijkheid om het af te zonderen bestaat hierin, dat het tot de
meeste elementen zeer groote verwantschap heeft; in het bijzonder
bezit het groote neiging om zieh met waterstof te vereenigen, en
kan daarom niet op dezelfde wijze als chloor in vrijen toestand ver-