Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 jomihM.
Hroomzmir, 11 BrO^.
Broom lost in potaschloog op, ouder vorming van Kaliumbro-
mide en Kaliumbromaat; voegt men Bromium bij een oplossing van
Kaliumchloraat, dan ontwijkt het chloor en wordt door broom, ver-
vangen ; chloor verdi'ijft dus het broom uit de waterstofverbinding;
het omgekeerde heeft plaats bij de oxvzuren. Het broomzuur wordt
op dezelfde wijze verkregen als het chloorzuur en heeft daarmede
de grootste overeenkomst.
Perbrooniziinr, HBrO.,, ontstaat door inwerking van Bromium
op overchloorzuur.
Tegenover ammoniak en koolwaterstoffen gedraagt zich het Bro-
mium evenals het Chlorium.
8. JODIUM OF JOOD.
Atüomgewigt 127 = .1. Digtheid van den damp = 127.
.lodium viiult men in de natuur met metalen verboiulen in het
zeewater, in sommige bronnen en in eenige zeldzame mineralen.
Om het te bereiden gebruikt men de asch van zeeplanten (Algen),
welke onder den naam van Kelp bekend is. Deze wordt met water
uitgeloogd en de oplossing wordt verdampt; de moeijelijk oplosbare
sulphaten en chloriden zetten zich het eerst af en het oplosbarcr
Magnesiumjodide en ïJatriumjodide blijven in de moederloog, die
door verwarming met bruinsteen en zwavelzuur het Jodium levert.
Het Jodium, werd in 1812 door Coürtocs ontdekt; het is een
vast ligehaam, dat metaalglans bezit, en in den vorm van graauwe
naalden en plaatjes kristalliseert; bij 17® heeft het een soortelijk
gewigt van 4,95 ; het smelt bij 114" en gaat boven de 200"* in een
violetten damp over, die 8,70 maal zwaarder is dan de lucht. Jo-
dium vervliegt, wanneer het aan de lucht is blootgesteld, reeds bij de
gew-one temperatuur; de damp heeft een eigenaardigen reuk, die
eenigzins aan chloor herinnert. In water is het slechts weinig op-
losbaar ; de oplossing bleekt organische kleiu-stoft'en niet; in het al-
gemeen is de werking van Jodium niet zoo krachtig als die van
chloor en broom. In oplossingen van jodiden en in alcohol lost het
op met een bruine, in chloroform cn zwavelkoolstof met een schoone,
violette kleur.
Met zetmeel (stijfsel) vormt het Jodium een eigenaardige, donker