Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 BliOlIIUM.
Verhiudincjm van chloor en slikdof.
Leidt men chloor in een oplossing van ammoniak, dan wordt
stikstof vrij ; is er echter clüoor in overvloed voorhanden, dan
scheiden zich zware, olieachtige druppels af, die, wanneer zij
met een vast ligchaam, bijv. met een glazen staalje, maar even
worden aangeraakt, met een vreesselijk geweld exploderen; zoodat
men bij de behandeling, zelfs van de kleinste hoeveelheid dezer
stof, zeer voorzigtig zijn moet. Deze verbinding wordt chloor-
stikstof genoemd; zij bevat echter, behalve deze twee elementen,
hoogst waarschijnlijk ook waterstof; de juiste zamenstelling heeft
men, wegens de gemakkelijke ontleedbaariieid en de gevaarlijkheid
van het ligchaam, nog niet kunnen bepalen.
Verhindimjen vau chloor en kooldoj'.
Chloor gaat, nocli bij de gewone temperatuur, noch bij verhitting,
met koolstof onmiddelijk een verbinding iftin ; men kan echter in
verschillende koolwaterstoiïen de waterstof atoom voor atoom door
chloor verplaatsen; werkt bijv. chloor op moerasgas (Methylene),
dan hebben de volgende reactie's plaats :
C H, + CI5 = C H, Cl H- Cl H
C H, Cl + CL = C H., Cl., + Cl H
C H., CL + CL = C H' Cl' + Cl H
CH'Cl' + CL CCl, + CIH.
Deze en dergelijke verbindingen worden later, bij de daarop be-
trekking hebbende koolwaterstoffen, nader beschreven.
7. BROMIUM of BROOM.
Atdumgewigt 8Ü = Br. Diglhciii van deii ilamp = 80.
Het Bromium, dat in zijn chemische eigenschappen de grootste
overeenkomst heeft met chloor, werd in 1830 door Balard het
eerst bereid uit zeewater, waarin het als Natrium- en Magnesium-
bromide bevat is. Dezelfde broomverbindingen komen ook in eenige
zoutbronnen en in het water der Doode zee voor. Wordt deze
zoutoplossing verdampt, dan zèt zich eerst keukenzout af, terwijl de
gemakkelijk oplosbare bronudcn in de moederloog blijven. Verhit
men deze met bruinsteen en zwavelzuur, dan wordt het ]5romium
vrij en vervlugtigt als een rood-bruine damp, die zieh bij afkoeling
tot een donkere-rood-bruine vloeistof verdigt, welke bij 63° kookt en
bij — 33" vast wordt. Het broom is zeer vlugtig en vervliegt ook