Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVKRCHLÜOIIZUUR. S:j
PerchloorzHur of Overchloorziitu^ IICIO^.
Molceulairgowigt 100,5.
Deze verbinding kan op verschillende wijzen uit chloorzuur ver-
kregen worden; zij ontstaat, benevens chloortetroxyde, bij inwer-
king van zw avelzuur op Kaliumchloraat :
3KCIO3 + 3 JJjsO, -H HCIO, +2CIO2 + H„0,
en verder bij koking van een oplossing van chloorzuur:
3 H CIO3 = H CIO, -4- H, O 4- CI2 + 2 O..
Wordt Kaliumchloraat verhit, dan smelt het en geeft zuurstof af;
na eenigen tijd wordt de massa vast en bestaat dan uit een mengsel
van Kafiumchloridc en Kaliump(;rchloraat:
2 K Cl O3 K Cl O, -i- K Cl -h O^.
Bij verdere verhitting wordt het perchloraaf eveneens in zuurstof
en Kalinmcldoride ontleed. Men kan het Kaliumpcrchloraat ge-
makkelijk van het Kaliumchloride scheiden, omdat het in koud
water zeer weinig oplosbaar is, terwijl Kaliumchloride daarin goed
oplost.
Om uit Kaliuuiperchloraat overchloorzuur te maken, destilleert
men 1 dt^el van dit zout met 4 deehm zwavelzuur; men verkrijgt
dan het zuur als een vloeistof, die in zuiveren toestand kleurloos,
maar gewoonlijk geel gekleurd is. Het perchloorzuur rookt sterk,
wauiuicr het aan dc lucht is blootgesteld, bij 15,5" heeft het een
soortelijk gewigt van 1,78 ; op organische stoffen werkt het hevig
oxyderend, hout en papier doet het ontvlammen; waanneer het op
houtskool gedruppeld wordt, explodeert het, en als het met de huid
in aanraking komt, dan veroorzaakt het gevaarlijke wonden. Bij
verwarming en eveneens wanneer het eenigen tijd bewaard wordt,
ontleedt zich dit zuur onder explosie. Met water vermengt het
zich onder vrijwording van veel warmte cn vormt flaarmede een ge-
kristalliseerde verbinding, H Cl 0^ + HgO, die bij 50" smelt cn
zich in meer water tot een olieachtige, sterk zure vloeistof oplost.
He zuren van het chloor vormen een reeks, waarin ieder term
zich van den voorgaiinden onderscheidt door het bezit van I atoom
zum'stof mein*:
H Cl Chloorwaterstofzuur.
H Cl O Onderchlorigzuur.
HCIO2 Chlorigzuur,
H Cl (J, Chloorzuur.
H Cl O4 Overchloorziuu'.