Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S2 CHLOOKTETKOXYDIO.
Door verdampinfj- in een luchtledige ruimte kan deze oplossing
geeoncentreevd worden, en men verkrijgt dan liet rhloorzunr als een
siroopdikke vloeistof, die reeds bij 40" ontleed wordt c.n zeer krach-
tig oxyderend werkt. Papier ontvlamt, wanneer het met die vloei-
stof in aanraking komt; eveneens zwavel en phosphorus. Ue za-
menstelling dezer verbinding wordt gevonden door de bepaling van
de hoeveellieid zuurstof, die Kaliumehloraat bij verhitting verliest,
alsmede van de hoeveelheden chloor en Kalium, die in het terug-
blijvende Kaliumchloride bevat zijn. De analyse geeft tot fornude
voor Kaliumehloraat K Cl O^ ; het waterstofzout of het chloorzuur
is dus: HCIO3.
Het met het chloorzuur overeenkomend oxyde (cliloorzuuranhy-
dride), i® onbekend.
3. CJdourlrioi-yde, CL O^.
•Molcculiur^'cwigl 1)9.
Deze verbinding ontstaat, wanneer Kaliumehloraat met salpeter-
ziuir in tegenwoordigheid van een oxydeerbare stof, zooals Arseni-
cumtrioxyde of suiker, verwannd wordt:
2 KCIO3 4- 3 HNO3 -{- As./)3 =: CljO^ + 3 KNO, + 3 lI,As(),.
Het is een groen-geel gas, dat in water oplost; de vloeistof,
daardoor ontstaat, werkt krachtig oxyderend en bleekl organische
klem-stoffen snel; zij bevat chlorigz\uir IT Cl O^, een stof, die slechts
in oplossing liekeml is, en waarvan een reeks van zouten, de chlorie-
ten, bestaan.
4. Ühloorteti-uj-yde, 01,0^.
Voegt men bij sterk afgekoeld, geconcentreerd zwavclziun- voor-
zigtig Kaliumehloraat in kleine hoevecïlheden, dan ontwijkt chloor-
tetroxyde als een donker geel gas, dat zich bij afkoeling tot een
rood-bruine vloeistof verdigt. Chloortetroxyde riekt naar chloor en
tevens naar gebrande suiker; het is een hoogst gevaarlijk ligchaam,
daar het zeer gemakkelijk onder hevige explosie ontleed wordt. In
water is het gas oplosbaar; de oplossing bevat echter niet het zuur,
dat bij het chloortetroxyde behoort, maar geeft, wanneer zij met een
basis geneutraliseerd wordt, een mengsel van een chloriet en van
een chloraat; chloortetroxyde gedraagt zich dus eveneens als stik-
stoftetroxvde.